Οδηγός ακατάσχετου λογαριασμού

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Με το νόμο 4161/2013 εισάγεται η έννοια του ακατάσχετου λογαριασμού. Στο άρθρο 20 του συγκεκριμένου νόμου αναφέρεται: Ν. 4161/2013 Άρθρο 20 Απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού. Από το προηγούμενο εδάφιο…

Hypergamy as financial racism

Hypergamy Hypergamy (colloquially referred to as «marrying up«) is a term used in social science for the act or practice of a person marrying another of higher caste or social status than themselves. The antonym «hypogamy«[1] refers to the inverse: marrying a person of lower social class or status. Both terms were coined in India…

SMV IN GIRL-WORLD

If you haven’t been to the Badger Hut, why not? As reluctant as I am to thread-jack Badger I am compeled to repost his YouTube find because it, and his post, were instrumental in opening my eyes to a fresh take on an old (see, previously hashed-out) social dynamic convention. The manosphere has been awash…

Hypergamy is a game of perceptions

SMV RATIOS & ATTACHMENT Finally, from a feminine perspective it’s important to remember that Hypergamy is a game of perceptions, testing, confirmations and retesting new perceptions. This process has a pronounced effect on SMV evaluation, which is then influenced by a woman’s own self-perceptions. Since I produced the SMP graph last year I have had more…

Pareto Principle in relationships.

THE PARETO PRINCIPLE An interesting side discussion was started in what proved to be a very popular post thread for The War Brides of Europe, and rather than let it disappear beneath a thousand-plus comments I thought I’d pick up on an old post I’ve had in my drafts for a while now. One of…

Social change – The weaker sex

Social change The weaker sex Blue-collar men in rich countries are in trouble. They must learn to adapt From the print edition | Leaders May 30th 2015 AT FIRST glance the patriarchy appears to be thriving. More than 90% of presidents and prime ministers are male, as are nearly all big corporate bosses. Men dominate…