Yπερχρεωμένα * Νομολογία μηδενικών καταβολών & εξαιρέσεων ρευστοποίησης επι μηδενικών – πολυ χαμηλών εισοδημάτων ή και σοβαρών προβλημάτων υγείας.


ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

 1. Ειρηνοδικείο Καβάλας    161/2012

 2. Ειρηνοδικείο Καλαμάτας 32/2013

 3. Ειρηνοδικείο Ηλιου 59/2013 

 4. Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 7176/2012

 5. Ειρηνοδικειο Αθηνας 83/2014

 6. Ειρ.Θεσ. 1034/2012

 7. Ειρηνοδικείου Ηρακλείου  386/2013

 8. Ειρ. Κορίνθου 27/2014 

 9. Ειρ. Σικυώνος   231/2013 

 10. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  16/2014 (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ)

 11. Ειρ. Λαυρίου 136/ 2013

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1.  Ειρηνοδικείο Καβάλας    161/2012

Το Ειρηνοδικείο Καβάλας της διέγραψε χρέος 61.600 ευρώ

Η απόφαση είναι μοναδική για τα δεδομένα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Με την υπ αριθμ 161/2012 αποφασή   του, το Ειρηνοδικείο Καβάλας, δικαίωσε  καταναλώτρια μέλος  της Ενωσης Καταναλωτών Καβάλας, η οποία από συνολικές οφειλές ύψους περίπου 61.600 ευρώ  θα κληθεί να πληρώσει 0 ευρώ.  Ταυτόχρονα το Ειρηνοδικείο Καβάλας με την παραπάνω απόφασή του εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της καταναλώτριας.
Η παραπάνω απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας είναι προσωρινή καθώς ο Νόμος 3869/2010 ορίζει ότι σε περίπτωση μηδενικής καταβολής, το Ειρηνοδικείο είναι υποχρεωμένο ανά εξάμηνο να επανεξετάζει τα εισοδήματα του υπερχεωμένου για την περίπτωση που θα μεταβάλλοντο αυτά θετικά και θα υφίστατο σε εκείνη την περίπτωση πιθανός  λόγος για καθορισμό δόσης.
Η καταναλώτρια προσέφυγε στην Ένωση Καταναλωτών Καβάλας στο τέλος του 2010 και στις αρχές του 2011 ο εκπρόσωπος της Ένωσης κατέθεσε προς τις Πιστώτριες Τράπεζες πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού. Πρόταση την οποία στην πλειοψηφία τους οι Τράπεζες αγνόησαν.
Ακολούθως η Ενωση  Καταναλωτών Καβάλας εξέδωσε πρακτικό αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού και η καταναλώτρια με την δωρεάν συνδρομή του μέλους της Ένωσης, Πασχαλίδη Γεώργιου κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Καβάλας σχετική αίτηση Δικαστικής Ρύθμισης των χρεών της.
Το Ειρηνοδικείο Καβάλας αφού δίκασε την υπόθεση, εξέδωσε την απόφασή του με την οποία ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς όλους τους πιστωτές μέχρις διερευνήσεως περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού   των μηνιαίων μηδενικών καταβολών, για τον οποίο ορίζει νέα δικάσιμο την 23η Ιανουαρίου 2013.
Ταυτόχρονα εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσης.Να σημειωθεί ότι το μοναδικό εισόδημα της αιτούσης είναι σύνταξη χηρείας η οποία ανέρχεται στο ύψος των 420,63 ευρώ μηνιαίως.
Αξίξει να αναφέρουμε από την απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας το εξής απόσπασμα:«Το επιτρεπτό μηδενικής καταβολής και κατά την εφαρμογή του αρθ.9 του ως άνω νόμου (3869/10), προκύπτει, ασχέτως της μη αναφοράς του και από την ερμηνεία της διατάξεως αυτής κατά τις γενικές αρχές του δικαίου.
Ειδικότερα η κατ΄αρθ. 2 παρ.1 του Συντάγματος, πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει την αξία του ανθρώπου, θέτει ως όριο της πολιτειακής πράξης, όπως είναι και η δικαστική απόφαση, την διατήρηση εκείνων των συνθηκών διαβιώσεως του πολίτη που θα του επιτρέπουν να ζεί με αξιοπρέπεια, ενώ εάν το Δικαστήριο στερήσει αυτήν την δυνατότητα στην αιτούσα τότε προκρίνει έναντι της αξίας του ανθρώπου, την ικανοποίηση περιουσιακών δικαιωμάτων, σε αντίθεση με την ως άνω θεμελιώδη συνταγματική διάταξη που πρέπει να διαπνέει το δίκαιο και την ερμηνεία του.»Με αφορμή και και αυτήν την νέα απόφαση του Ειρηνοδικείου Καβάλας , καλούμε τους καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στην εφαρμογή του Νόμου 3869/2010, να έχουν εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και επιπλέον να έχουν εμπιστοσύνη στην Ενωση Καταναλωτών Καβάλας, η οποία προσπαθεί επί  17 χρόνια, να προασπίσει τα συμφέροντα των καταναλωτών στον βαθμό που μπορεί ανάλογα με τα μέσα που διαθέτει.
ΠΗΓΗ – http://www.thrakitoday.com/2012/05/61600.html
 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ : http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/eirk161_12.htm
 
2.   Ειρηνοδικείο Καλαμάτας 32/2013

Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας

Με την άκρως αυτή ενδιαφέρουσα υπ’ αριθμ. 32/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας), δυνάμει της οποίας η κύρια κατοικία της οφειλέτριας (υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου) εξαιρέθηκε από την εκποίηση, κατ’ άρθρο 9 παρ. 2 ν. 3869/2010, με τον προσδιορισμό μηδενικών καταβολών (άφεση χρέους, συνολικού ποσού 93.517,98 ευρώ) προς την πιστώτρια τράπεζα και τον ταυτόχρονο προσδιορισμό μηδενικών καταβολών μέχρι 13-2-2014 και εν συνεχεία επαναπροσδιορισμό μηνιαίων καταβολών, κατ’ άρθρο 8 παρ. 5 ν. 3869/2010, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Αριθμός 32/2013
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αποτελούμενο από την  Ειρηνοδίκη Καλαμάτας Αικατερίνη Κάσση και την Γραμματέα Πολυξένη Καψάλη.
Συνεδρίασε δημοσίως στο  ακροατήριο του, στις 20 Δεκεμβρίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση  μεταξύ:
Της αιτούσας: Μ. Σ. του … και της …., συζύγου ………………, κάτοικος Καλαμάτας, συνοικισμός ……………, αρ. …, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Σταύρου Χατζημάνη. Και
Της καθής η αίτηση: Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων, αρ. 109-111, και εκπροσωπείται νόμιμα, που παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου …………………
Η αιτούσα με την από 24-04-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 93/24-04-2012 αίτηση της και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή, ζητεί  να γίνει δεκτή.
Για την συζήτηση της υποθέσεως  αυτής ορίστηκε δικάσιμος αυτή που  αναφέρεται στην αρχή της παρούσας
Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Η αιτούσα, επικαλούμενη με την αίτηση της ότι έχει περιέλθει  σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων  χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών της που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση.
Με το περιεχόμενο αυτό και αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, εισάγεται αρμοδίως και παραδεκτός ενώπιον αυτού του δικαστηρίου  της περιφέρειας της κατοικίας  της αιτούσης κατά τη διαδικασία της  εκούσιας δικαιοδοσίας (αρ. 3 του Ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της έχει  προσκομισθεί νομίμως η βεβαίωση η προβλεπόμενη από το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 3869/2010,   περί αποτυχίας  της απόπειρας εξωδίκου συμβιβασμού (βλ. την από 23-4-2012 βεβαίωση του δικηγόρου  Καλαμάτας Σταύρου Χατζημάνη) καθώς και την από 24-4-2012 υπεύθυνη δήλωση της ιδίας (αιτούσας) για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας της και των εισοδημάτων της αιτούσας και του συζύγου της, β) της πιστώτριας και των απαιτήσεων της, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων   δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω από την αυτεπάγγελτη   έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 ν. 3869/2010.).
Η αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται  και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. 1 ν. 3869/2010, είναι ορισμένη και νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του ιδίου νόμου. Εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριάς της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και στην ουσία της.
Από την ένορκη εξέταση  του μάρτυρα στο ακροατήριο του  παρόντος Δικαστηρίου που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα  πρακτικά, τα έγγραφα που προσκομίστηκαν, αποδείχθησαν τα παρακάτω ουσιώδη πραγματικά περιστατικά : Η αιτούσα είναι 37 ετών και άνεργη από το έτος 2009. Ο σύζυγος της είναι αγρότης και δεν έχουν παιδιά. Το οικογενειακό εισόδημα είναι 4.247,14 ευρώ (βλ. εκκαθαριστικό έτους 2012). Η αιτούσα έχει στην αποκλειστική κυριότητα της μια ισόγεια οικία επιφανείας 100,00 τ.μ. στη θέση «………….» στη Καλαμάτα. Το ανωτέρω ακίνητο απέκτησε η αιτούσα από κληρονομιά. Η αξία του παραπάνω ακινήτου είναι 54.900,00 ευρώ σύμφωνα με την εκτίμηση της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας. Στην οικία αυτή διαμένει με τον σύζυγο της. Η αιτούσα πάσχει από δ…… δ…. (μ…………..) σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό της στο …………………. Νοσοκομείο Τρίπολης, δεν λαμβάνει σύνταξη ή επίδομα. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της αιτούσας και του συζύγου της εκτιμάται στο ποσό των 750,00 ευρώ μηνιαίως. Η αιτούσα έχει συνολικά οφειλές 93.517,98 ευρώ α) προς την «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», δυνάμει του με αριθμό 045950075000 στεγαστικού δανείου ποσού 16.918,76 ευρώ β) προς την ιδία πιστώτρια δυνάμει του με αριθμό 045-951433000 στεγαστικού δανείου το ποσό των 76.599,22 ευρώ. Την 1-3-2012 τα δάνεια αυτά ελήφθησαν σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αιτήσεως. Η καθής πιστώτρια είναι εμπραγμάτως ασφαλισμένη για τις απαιτήσεις της με προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο της αιτούσας. Δεν έχει άλλο ακίνητο, εκτός της κύριας κατοικίας της, της οποίας ζητεί την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση, δεν υπάρχουν αυτοκίνητο και καταθέσεις σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα. Από τα παραπάνω προκύπτει η μόνιμη αδυναμία της αιτούσας να ανταπεξέλθει στο σύνολο των οφειλών της. Η οικονομική της κατάσταση δεν εμφανίζει προοπτική βελτίωσης και για το λόγο αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010, δεδομένου ότι είναι φυσικό πρόσωπο και δεν έχει εμπορική ιδιότητα και συνεπώς στερείται πτωχευτικής ικανότητας, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010. Η παραπάνω οικία είναι κύρια οικία της αιτούσας και επειδή η τελευταία υπέβαλε στο Δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση, θα πρέπει να εξαιρεθεί από την ρευστοποίηση που θα διαταχθεί, το ακίνητο αυτό, που έχει αντικειμενική αξία 45.000 ευρώ. Το Δικαστήριο κρίνει ότι υπό τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της αιτούσης, η κύρια κατοικία της θα πρέπει να εξαιρεθεί χωρίς ταυτόχρονα να υποχρεωθεί να ικανοποιήσει τους πιστωτές με την καταβολή χρηματικού ποσού, κατ’ άρθρο 9, παρ. 2 του Ν. 3869/2010. Ειδικότερα, τούτο επιβάλλεται στην συγκεκριμένη  περίπτωση, ενόψει της αποδεδειγμένης πραγματικής αδυναμίας της αιτούσης να επιβιώσει με την πενιχρή σύνταξη που λαμβάνει και της φύσεως  της πάθησής της σε συνδυασμό με την αδυναμία εξεύρεσης εργασίας λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης και της ηλικίας της και τον σκοπό της επανένταξης του υπερχρεωμένου πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, τον οποίο υπηρετεί ο Ν. 3869/2010 (βλ.  αιτιολογική έκθεση), ο οποίος θα είναι αδύνατον να εκπληρωθεί, εάν αφαιρεθεί και άλλο ποσό από το ήδη ανεπαρκές, εισόδημα της αιτούσης. Απόκειται στη ευχέρεια του Δικαστηρίου να καθορίσει το ποσοστό επί της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, που θα πρέπει ο τελευταίος να πληρώσει ως αντίτιμο της διατήρησης της κατοικίας του. Η ευχέρεια αυτή μπορεί να φθάσει μέχρι και την μηδενική καταβολή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η όποια καταβολή χωρίς την υποβάθμιση του ανεκτού ορίου διαβιώσεως, όπως εν προκειμένω, της αιτούσης, αφού το άρθρο το 9 του Ν. 3869/2010, ορίζει μόνο το ανώτατο όριο (…μέχρι συνολικό ποσό που ανέρχεται στο ογδόντα πέντε τοις εκατό…) του ποσοστού καταβολής, επιτρέποντας έτσι στο Δικαστήριο να εξειδικεύσει κατά περίπτωση, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται το νομοθετικό έρεισμα για τον ορισμό ακόμη και μηδενικής καταβολής. Ο νόμος στην μεν περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 επιτρέπει ρητά τις μηδενικές καταβολές, στην δε περίπτωση της παρ. 9 δεν τις επιτρέπει άμεσα, αλλά έμμεσα, με το να θέτει μόνον το ανώτατο όριο του ποσοστού καταβολής. Το επιτρεπτό μηδενικής καταβολής
και κατά την εφαρμογή του  άρθ. 9 του ως άνω νόμο, προκύπτει, ασχέτως της μη αναφοράς του και  από την ερμηνεία της διατάξεως  αυτής κατά τις γενικές αρχές  του δικαίου. Ειδικότερα η κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος, πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας να σέβεται  και να προστατεύει την αξία του  ανθρώπου, θέτει ως όριο της πολιτειακής  πράξης, όπως είναι και η δικαστική  απόφαση, την διατήρηση εκείνων  των συνθηκών διαβιώσεως του πολίτη που θα του επιτρέπουν να ζει με αξιοπρέπεια, ενώ εάν το Δικαστήριο στερήσει αυτήν την δυνατότητα στην αιτούσα τότε προκρίνει έναντι της  αξίας του ανθρώπου, την ικανοποίηση  περιουσιακών δικαιωμάτων, σε αντίθεση με την ως άνω θεμελιώδη συνταγματική διάταξη που πρέπει να διαπνέει το δίκαιο και την ερμηνεία του. Κατ’ ακολουθίαν, αφού ορισθούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές και εξαιρεθεί η κύρια κατοικία της αιτούσης, θα πρέπει κατ’ άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 να ορισθεί νέα δικάσιμος για την διερεύνηση περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων μηδενικών καταβολών, ενώ τέλος επειδή πρόκειται για μη οριστική απόφαση, δεν θα πρέπει να περιληφθεί διάταξη για δικαστικά έξοδα, πέραν των όσων προαναφέρθηκαν στην μείζονα περί τούτου σκέψη.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
-Δικάζει αντιμωλία των  διαδίκων.
-Δέχεται την αίτηση.
-Ορίζει μηδενικές μηνιαίες  καταβολές προς όλους τους  πιστωτές μέχρις διερευνήσεως  περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού  των μηνιαίων μηδενικών καταβολών,  για τον οποίο ορίζει νέα  δικάσιμο, την 13-2-2014 στο ακροατήριο  Δικαστηρίου τούτου.
-Εξαίρει της εκποιήσεως  την κύρια κατοικία της αιτούσης, δηλαδή μια παλαιά οικία, ισόγεια,  επιφανείας 100 τ.μ. στην πόλη της   Καλαμάτας,   στη   θέση   «……………», με ΚΑΕΚ 36088…………../0/0.
-Κρίθηκε, αποφασίστηκε  και δημοσιεύθηκε στην Καλαμάτα στις 14 Ιουνίου 2013.
Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΗΓΗ   http://www.arcadiaportal.gr/news/endiaferousa-apofasi-tou-eirinodikeiou-kalamatas-gia-ta-uperxreomena-noikokuria

Αποφαση : http://www.lawnet.gr/news/eir-kalamatas-apagoreusi-ekpoiisis-kurias-katoikias-anergis-daneioliptrias-kai-orismos-midenikon-katabolon-30819.html

http://www.scribd.com/doc/167257741/%CE%95%CE%B9%CF%81-%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%80%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD

 

 

3.  Ειρηνοδικείο Ηλιου 59/2013 

 

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Χρήστο Καραγιαννίδη και από τη Γραμματέα Σοφία Τσιμή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στις 10 Οκτωβρίου 2012, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση :

Του αιτούντος : Ε.Χ.του Π., κατοίκου Πετρούπολης Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Γεώργιο Φύκηρη.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους και παρίστανται ως εξής: 1} τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Ε…. ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Δήμητρα Κατσαβού, 2) τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ…..ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Χρήστο Σαββόπουλο, 3) τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «C…. BANK …. CO LTD», που εδρεύει στην Λευκωσία Κύπρου και εκπροσωπείται νόμιμα ως καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «M…. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Δήμητρα Καλογεροπούλου και 4) τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «Τ……. ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από νόμιμο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο δικηγόρο.

Ο αιτών με την από 13-9-2011 αίτηση του εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 90/2011, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για την συζήτηση της υποθέσεως αυτής ορίστηκε η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

Όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 2161γ/15φ-2011 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Ευαγγέλου Λέκκου, που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της ένδικης αίτησης με την πράξη ορισμού της παραπάνω αναφερόμενης δικασίμου και κλήση προς συζήτηση σ’ αυτήν, επιδόθηκε» νόμιμα και εμπρόθεσμα στην τέταρτη καθ’ ης «Τ…… Α.Ε.», η οποία όμως δεν εμφανίστηκε να λάβει μέρος στη συζήτηση στο ακροατήριο, κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του πινακίου. Συνεπώς, πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση ερήμην της και σαν να είχε εμφανιστεί (ΚΠολΔ 754 παρ. 2).

Σύμφωνα με το άρθρο 236 του ΚΠολΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το αρθ. 22 παρ. 5 του Ν. 3994/2011, «Ο δικαστής που διευθύνει τη συζήτηση πρέπει να φροντίζει … τα πρόσωπα που μετέχουν στη συζήτηση … να συμπληρώνουν τους ισχυρισμούς που υποβλήθηκαν ελλιπώς και αορίστως με προφορική δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά και γενικά να παρέχουν τις αναγκαίες διασαφήσεις για την εξακρίβωση της αλήθειας των προβαλλόμενων ισχυρισμών». Το ως άνω άρθρο ισχύει και στην διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αφού προσαρμόζεται στη διαδικασία αυτή και δεν αντιτίθεται στις διατάξεις που την ρυθμίζουν (άρθ. 741 του ΚΠολΔ). Ειδικότερα, κατά την διάταξη του άρθ. 751 του ΚΠολΔ, «Μεταβολή της αίτησης επιτρέπεται με άδεια του δικαστή, εφόσον κατά την κρίση του δεν βλάπτονται συμφέροντα εκείνων που μετέχουν στη δίκη ή τρίτων». Επομένως στην εκούσια δικαιοδοσία ο αιτών δύναται ελεύθερα να συμπληρώνει και διορθώνει τους ισχυρισμούς του με προφορική δήλωση κατά την συζήτηση και καταχώρηση της στα πρακτικά (άρθ. 238 και 256 του ΚΠολΔ), αρκεί η διόρθωση να μην είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να προκαλείται μεταβολή της αιτήσεως, οπότε στην περίπτωση αυτή, για να είναι επιτρεπτή η μεταβολή θα πρέπει να γίνεται με την άδεια του δικαστή κατά το μέτρο που η μεταβολή δεν βλάπτει συμφέροντα των συμμετεχόντων στη δίκη ή τρίτων. Άλλωστε στις δίκες της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπου το αντικείμενο της υποθέσεως εξαντλείται στη λήψη του αιτούμενου ρυθμιστικού μέτρου, δίχως δεσμευτική διάγνωση κάποιας εριζόμενης έννομης σχέσης, είναι επιτρεπτή η προβολή και νέων πραγματικών ισχυρισμών ώσπου να καταστεί η πρόθεση ώριμη για την έκδοση οριστικής απόφασης (άρθ. 745 «του ΚΠολΔ). Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, ακόμη και η παράλειψη αναφοράς γεγονότων που συνιστούν τις προϋποθέσεις του ζητούμενου ρυθμιστικού μέτρου, δεν προκαλούν το απαράδεκτο της αιτήσεως. Στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας αφενός εφαρμόζεται το ανακριτικό σύστημα (άρθ. 744 και 759 παρ. 3 του ΚΠολΔ) και αφετέρου δεν ισχύει το συγκεντρωτικό σύστημα (άρθ. 745 και 765 του ΚΠολΔ), με αποτέλεσμα να μην υπάρχει περιθώριο ανάλογης εφαρμογής του άρθ. 224 του ΚΠολΔ. Τέλος, κατά την διάταξη του άρθ. 8 παρ. 3 του Ν. 3869/2010, ο αιτών «Οφείλει επίσης να γνωστοποιεί μέσα σε ένα μήνα στη γραμματεία του δικαστηρίου κάθε μεταβολή κατοικίας ή εργασίας, αλλαγή εργοδότη, καθώς και κάθε αξιόλογη βελτίωση των εισοδημάτων του ή των περιουσιακών του στοιχείων, ώστε να ενημερώνεται ο φάκελος που τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4.». Η θεσμοθετημένη αυτή υποχρέωση του αιτούντος ισχύει τόσο πριν όσο και μετά από την συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο και επομένως η διαδικασία του Ν. 3869/10, είναι πρόδηλο ότι παρακολουθεί τις μεταβολές της ζώσας κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας του αιτούντος, η οποία ενδιαφέρει προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην τελική διαμόρφωση της ρυθμίσεως και εκ του λόγου τούτου, όχι μόνο δεν εμποδίζονται οικονομικώς, αλλά επιβάλλεται να αποτυπωθούν είτε με δήλωση εκτός, είτε με δήλωση στο ακροατήριο έστω και εάν αυτό σημαίνει μεταβολή της ιστορικής βάσεως της αιτήσεως. Υπό το προαναφερθέν ρυθμιστικό περιβάλλον η μεταβολή (συμπλήρωση, διόρθωση ή και διαγραφή) των ισχυρισμών που περιλαμβάνονται στην αίτηση για τις οφειλές, τα περιουσιακά στοιχεία, την κοινωνική κατάσταση και τα εισοδήματα του οφειλέτη, όχι μόνον είναι επιτρεπτή, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται (βλ. Ειρ. Καβάλας 161/2012 δημοσ. Τράπ. Νομ. Πληροφ. ΔΣΑ).

Στην αίτηση που κρίνεται, ιστορεί ο αιτών ότι δεν έχει πτωχευτική ικανότητα και έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις καθ’ ων πιστώτριες. Γι’ αυτό, μετά την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ζητά να υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3869/2010 και σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού, να ρυθμιστούν οι οφειλές του σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που προτείνει, όπως το τροποποίησε με τις έγγραφες προτάσεις του.

Η αίτηση αρμόδια καθ’ ύλη και τόπο φέρεται στο Δικαστήριο αυτό, να δικαστεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του νόμου 3869/2010, για το παραδεκτό της δε προσκομίστηκαν εμπρόθεσμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 3869/2010, α) από 8-9-2011 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, που επιχειρήθηκε το τελευταίο πριν από την υποβολή της αίτησης εξάμηνο, του πληρεξούσιου δικηγόρου του, αρμόδιου προς τούτο σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 εδ. α του ίδιου νόμου και β) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με ημερομηνία 1-9-2011, με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του, για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για την ανυπαρξία ακίνητης περιουσίας του, η οποία, παρότι φέρει ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής της προγενέστερη της άσκησης της αίτησης κατά 12 ημέρες, θεωρείται από το Δικαστήριο ως εμπροθέσμως κατατεθείσα από τον αιτούντα μαζί με την αίτηση στις 13-9-2011 (πρβλ. Ειρ.Κρωπίας 688/2011 δημοσ. τραπ. νομ. πληροφ.ΔΣΑ),απορριπτόμενης συνακόλουθα της υποβληθείσας από την δεύτερη πιστώτρια σχετικής ένστασης περί ελλείψεως τηρήσεως προδικασίας ως νόμω αβάσιμης. Εξάλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα στα τηρούμενα αρχεία του Δικαστηρίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του νόμου 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του. Η ένσταση αοριστίας της αίτησης, που πρόβαλαν οι καθ’ ων για διάφορους λόγους, πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμη, διότι αναφέρεται σ’ αυτήν η περιέλευση του αιτούντος σε μόνιμη αδυναμία πληρωμών, ενώ οι βιοτικές ανάγκες του αιτούντος δεν αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της αίτησης, ούτε επομένως και το ποσοστό που διατίθεται για ανάγκες μελών της οικογένειας του αιτούντος, και πάντως αυτές εξειδικεύονται παραδεκτά με τις εμπρόθεσμες έγγραφες προτάσεις του, περαιτέρω δε η ασυμφωνία του προτεινόμενου προς διάθεση ποσού με τη σχέση εσόδων-εξόδων του αιτούντος δεν οδηγεί σε αοριστία, αλλά σχετίζεται με τη σοβαρότητα και αλήθεια των αιτιάσεων του οφειλέτη ως προς τα θέματα αυτά, που αποτελούν ζήτημα κρίσεως κατόπιν απόδειξης και όχι στοιχείο της αίτησης (Ειρ. Νίκαιας 39/2012). Εξάλλου, ο ισχυρισμός των καθ’ ων ότι το περιλαμβανόμενο στην αίτηση αίτημα του αιτούντος είναι αόριστο, καθόσον ο τελευταίος ζητά να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3869/2010 επειδή βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία εκπληρώσεως των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του χωρίς να εξειδικεύει τα πραγματικά περιστατικά τα οποία τον περιήγαγαν σε μόνιμη και αναίτια αδυναμία πληρωμής των δανειακών του υποχρεώσεων και χωρίς τα περιστατικά που αναφέρει στην αίτηση να δικαιολογούν την περιέλευσή του σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας αποπληρωμής των χρεών του, δεν είναι βάσιμος, διότι ο εν λόγω νόμος δεν ορίζει το περιεχόμενο του αιτήματος, σύμφωνα δε με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου, σκοπός του οφειλέτη είναι η ρύθμιση των οφειλών του, αυτός δε ο σκοπός καθίσταται σαφής στο αίτημα του αιτούντος με την παραπάνω διατύπωση (βλ. σχετικά: Ειρ. Αλμωπίας 60/2012 ΝΟΜΟΣ, Ειρ. Κρωπίας 20/2012 δημοσ.Τρ. Νομ. Πληρ. ΔΣΑ, κλπ). Επίσης, ο έτερος ισχυρισμός των καθ’ ων περί αοριστίας της ένδικης αίτησης για το λόγο ότι πέραν της γενικόλογης αναφοράς του αιτούντος πως βρίσκεται ανυπαίτια σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών, δεν φαίνεται να υπάρχουν ειδικοί λόγοι ή έκτακτες συνθήκες και απρόβλεπτα γεγονότα (ανεργία, πρόβλημα υγείας, μεταβολή οικογενειακής κατάστασης κ.λ.π) που συνέτρεξαν, ώστε να οδηγήσουν αυτόν σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του και ως εκ τούτου να δικαιολογείται η υπαγωγή του στις ευνοϊκές διατάξεις του ν. 3869/2010, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, διότι ακριβώς η υπερχρέωση των πολιτών και ο εξ αυτής αποκλεισμός τους από την οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα οδήγησε στη θέσπιση του εφαρμοζόμενου με την παρούσα νόμου με σκοπό την απελευθέρωση των οφειλετών από την κατάσταση παραγωγικής αδράνειας και εγκλωβισμού στην οποία έχουν περιέλθει, ενώ οι ειδικοί λόγοι ή έκτακτες συνθήκες ως αιτία της μόνιμης αδυναμίας πληρωμής χρεών έχουν να κάνουν με την περίπτωση που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3860/2010 και αφορά τη δυνατότητα του Δικαστηρίου για προσδιορισμό μικρού ύψους ή μηδενικών καταβολών και τον επαναπροσδιορισμό αυτών μετά από νέα δικάσιμο με την προοπτική να αυξηθεί αυτό εάν το Δικαστήριο κρίνει στη συνέχεια όχι υπάρχει η σχετική δυνατότητα (βλ, σχετικά : Ειρ. Αλμωπίας 60/2012). Περαιτέρω, ο ισχυρισμός των β’ και γ’ εκ των καθ’ ων ότι η κρινόμενη αίτηση ασκείται καταχρηστικά, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, διότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά, ακόμη και αν υποτεθεί ότι είναι αληθινά, δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ (βλ. σχετικά Ειρ.Θεσ 309/2011, Ειρ.Αλμωπίας 60/2012 κλπ), καθόσον η προσφυγή του αιτούντος στις διατάξεις του ν. 3869/2010 αποτελεί δικαίωμα του, η αίτηση του δε θα γίνει δεκτή από το αρμόδιο ειρηνοδικείο, μόνο με τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων του νόμου αυτού και εφόσον, βέβαια, ο αιτών δεν περιήλθε με δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, στοιχείο, το οποίο αν αποδειχθεί από τις πιστώτριες τράπεζες, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης ως ουσιαστικά αβάσιμης. Εξάλλου, η εισοδηματική στενότητα, τα υψηλά επιτόκια στο χώρο ιδίως της καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, ατυχείς προγραμματισμοί, απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών (απώλεια εργασίας, περικοπές μισθών, κ.λ.π.), αποτέλεσαν παράγοντες, οι οποίοι, δρώντας κάτω από την απουσία θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης, συνέβαλαν ανενόχλητα στην αυξανόμενη υπερχρέωση των νοικοκυριών, τα οποία, αδυνατώντας στη συνέχεια να αποπληρώσουν τα χρέη τους υπέστησαν και υφίστανται, τις αλυσιδωτά επερχόμενες καταστροφικές συνέπειες της, προκειμένου δε να αντιμετωπιστεί το πραγματικό, ιδιαίτερα μεγάλο και οξυμμένο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας κατά τρόπο ουσιαστικό, σύγχρονο, θεσμικό, εναρμονισμένο με τις επιταγές ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους δικαίου, η πολιτεία θέσπισε τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Μ.Π.Αθ. 8326/2010, όπου και παραπομπή στην αιτιολογική έκθεση του ν. 3869/2010, Ειρ. Αλμωπίας 60/2012). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4 και 8 του ν. 3869/2010, καθόσον, με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά, συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει αυτός σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, επομένως από τη στιγμή που δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτριών του, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Το αίτημα όμως περί αναγνώρισης της απαλλαγής του αιτούντος από το υπόλοιπο των χρεών του μετά την τήρηση από μέρους του των όρων της ρύθμισης, πρέπει ν’ απορριφθεί ως πρόωρο, διότι η πιστοποίηση της απαλλαγής γίνεται μετά τη λήξη της ρύθμισης (αρθρ. 11 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του νόμου 3869/2010) και σε κάθε περίπτωση είναι περιττό, δεδομένου ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη προβλέπεται απευθείας από το νόμο ως αποτέλεσμα της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων που του επέβαλε η απόφαση (αρθρ. 11 παρ. 1 εδ. α’ του νόμου). Μετά από αυτά, πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα η αίτηση, αφού έχουν καταβληθεί τα νόμιμα τέλη συζητήσεως.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα του αιτούντος που δόθηκε στο ακροατήριο και περιλαμβάνεται στα με ίδιο αριθμό πρακτικά της παρούσας, τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα επικαλέστηκαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα : Ο αιτών, ηλικίας 34 ετών, είναι ιδιωτικός υπάλληλος, παντρεμένος και έχει δύο ανήλικα τέκνα, ηλικίας πέντε και δύο ετών αντίστοιχα. Από την εργασία του αυτή ελάμβανε καθαρές αποδοχές τον μήνα Ιούνιο του 2011 ευρώ 1.300 και κατά την κατάθεση της ένδικης αίτησης 872 ευρώ κατόπιν μεγάλων περικοπών τους από την εργοδότρια επιχείρηση. Το μοναδικό του εισόδημα προέρχεται από την εργασία του ως ιδιωτικού υπαλλήλου. Πριν την έναρξη της παρούσας συζητήσεως ο αιτών προέβη παραδεκτά κατά τα ανωτέρω σε δήλωση – διόρθωση του ύψους του ανωτέρω μισθού του από 872 σε 405,06 ευρώ που αποτελεί σήμερα τον καθαρό μηνιαίο μισθό του μετά από τις νέες περικοπές του, όπως τούτο προκύπτει και από την προσκομιζόμενη απόδειξη πληρωμής της μισθοδοσίας του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 και συμπλήρωσε ότι και η σύζυγος του εργάζεται ήδη ως ιδιωτική υπάλληλος (υπάλληλος γραφείου) με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 379,27 ευρώ, όπως τούτο προκύπτει και από την προσκομιζόμενη απόδειξη πληρωμής της μισθοδοσίας της μηνός Σεπτεμβρίου 2012  και  κατόπιν τούτων  ο  αιτών  ζήτησε να  ενταχθεί  στις διατάξεις άρθρου 8 παρ. 5 και να ορισθούν από το παρόν Δικαστήριο μηδενικές καταβολές για τη ρύθμιση των οφειλών του σύμφωνα και με την αίτηση του. Η σύζυγος του αιτούντος δεν έχει άλλα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία. Ο αιτών διαμένει με την οικογένεια του σε σπίτι των γονέων του μαζί με τους γονείς του. Ο πατέρας του, ο οποίος λαμβάνει σύνταξη από το ΙΚΑ ύψους 682,88 ευρώ μηνιαίως, αποπληρώνει δάνειο ύψους 400 ευρώ μηνιαίως και δεν μπορεί να συνδράμει οικονομικά τον αιτούντα. Έτσι, λόγω της επελθούσης πλέον οικονομικής αδυναμίας του αιτούντος εξαιτίας των περικοπών του μισθού του και της αύξησης των φορολογικών του βαρών, από τα μέσα του έτους 2011, άρχισε να δυσκολεύεται να πληρώνει τις οφειλές του. Έκτοτε τα εισοδήματα του ήταν μικρότερα από τις ανάγκες διαβιώσεως του και τις οφειλές του, αλλά προσπάθησε φιλότιμα και ατελέσφορα να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις, βγάζοντας χρήματα από το ένα δάνειο ή πιστωτική κάρτα προκειμένου να πληρώνει το άλλο. Όμως οι ελπίδες του διαψεύσθηκαν και η προσπάθεια να ορθοποδήσει οικονομικά απέτυχε λόγω των πενιχρών εισοδημάτων του και της γενικότερης οικονομικής κρίσης, εξαιτίας της οποίας μειώθηκε έτι περαιτέρω το εισόδημα του. Αποτέλεσμα ήταν περίπου από τα μέσα του 2011 να παύσει πλέον τις καταβολές στις πιστώτριες τράπεζες. Το κόστος της στοιχειώδους διαβιώσεως του αιτούντος με βάση τα στοιχεία που προσκόμισε και τα διδάγματα της κοινής πείρας, τα οποία λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως και χωρίς απόδειξη υπόψη (ΚΠολΔ 336 παρ. 4), ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 800 ευρώ μηνιαίως. Ο αιτών ζει με πολλές στερήσεις, για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, όπως πληρωμή των λογαριασμών και τελών ρεύματος, ύδρευσης κλπ, καθώς και των φορολογικών του επιβαρύνσεων. Λόγω της γενικότερης δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, η οικονομική κατάσταση του δεν έχει προοπτική βελτίωσης στο άμεσα ορατό μέλλον. Συνεπώς υπό τα ως άνω περιστατικά, αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει πτωχευτική ικανότητα και έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών του. Ακόμη αποδείχθηκε ότι οι οφειλές του αιτούντος είναι οι εξής : 1) Προς την πρώτη ως άνω καθ’ ης πιστώτρια από δύο συμβάσεις πιστωτικών καρτών το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 2.953 ευρώ στις 20-8-2011, 2) προς τη δεύτερη ως άνω καθ’ ης πιστώτρια από μία σύμβαση καταναλωτικού δανείου και δύο συμβάσεις πιστωτικών καρτών το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 10.928,25 ευρώ στις 26-8-2011, 3) προς την τρίτη ως άνω καθ’ ης πιστώτρια από δύο συμβάσεις δανείων το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 20.070,94 ευρώ στις 26-8-2011 και 4) προς την τέταρτη ως άνω καθ’ ης πιστώτρια από σύμβαση πιστωτικής κάρτας το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 561,40 ευρώ στις 29-8-2011. Όλες οι ως άνω συμβάσεις συνάφθηκαν σε χρόνο προγενέστερο του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας κατά την παρ. 1 του άρθ. 4 του Ν.3869/2010. Επομένως το συνολικό ύφος των οφειλών του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 34.513,59 ευρώ. Ο αιτών δεν διαθέτει ιδιόκτητη οικία, ούτε κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο ή καταθέσεις σε τράπεζες, πλην ενός ΙΧΕ αυτοκινήτου, μάρκαςCITROEN C3, 1.100 κ.ε., μοντέλο 2004, αξίας 3.000 ευρώ, ενώ το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών ανέρχεται σε 800 ευρώ. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος δεν είναι επαρκή για την ικανοποίηση των πιστωτριών τραπεζών, δεδομένου ότι η εκποίηση του μοναδικού περιουσιακού στοιχείου του ήτοι του προαναφερομένου αυτοκινήτου δεν θα προκαλέσει ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και θα αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών του αιτούντος (πρβλ. Ειρ. Αθ. 4/2012, 2/2012 Ειρ.Μουδανιών, Ειρ.Καβάλας 161/2012 δημοσ. Τράπ. Νομ. Πληροφ. ΔΣΑ κλπ), λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι το προτεινόμενο από τον αιτούντα σχέδιο ρύθμισης των οφειλών του, δεν έγινε δεκτό από τις ως άνω πιστώτριες και συνεπώς με όσα έγιναν δεκτά πληρούνται οι προϋποθέσεις για την κατ’ άρθ. 8 του Ν. 3869/2010 ρύθμιση των οφειλών του από το Δικαστήριο, μη υπαρχουσών αμφισβητουμένων απαιτήσεων. Από το γενικότερο πνεύμα των διατάξεων του νόμου 3869/2010, τον εξόχως κοινωνικό σκοπό που εξυπηρετεί η θέσπιση του και τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 5 εδ. β, 7 παρ. 1 και 8, σύμφωνα με τις οποίες ο οφειλέτης προτείνει σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, οι πιστωτές μπορούν επ’ αυτού να προτείνουν τροποποιήσεις, που αφού τις λάβει υπόψη του ο οφειλέτης μπορεί να επιφέρει μεταβολές στο αρχικό δικό του σχέδιο και ο ειρηνοδίκης αναλαμβάνει να διαμορφώσει τον τρόπο που θα γίνονται οι καταβολές, που μπορεί να είναι και μηδενικές, προκύπτει ότι ο ειρηνοδίκης δεν δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων και αφού το αρχικό σχέδιο διευθέτησης του οφειλέτη μπορεί μέχρι τη δική του επέμβαση να έχει τροποποιηθεί, δικαιούται να ορίσει καταβολές κατώτερες των προτάσεων του οφειλέτη, ακόμη και στην περίπτωση που αυτός έχει προτείνει εναλλακτικό σχέδιο για την πιθανότητα αποτυχίας του δικαστικού συμβιβασμού. Αυτό, θα καθίσταται ιδιαιτέρως απαραίτητο όταν μεταξύ της κατάθεσης της αίτησης και της συζήτησης στο ακροατήριο, έχουν μεταβληθεί οι συνθήκες προς το χειρότερο για τον οφειλέτη, όπως όταν μειώνονται οι αποδοχές του, καθίσταται άνεργος και γενικά όταν τα διαθέσιμα για τους πιστωτές περιουσιακά του στοιχεία μειώνονται. Κατά το άρθ. 8 παρ 5 του Ν. 3869/2010, «Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε μήνες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών». Στην προκείμενη περίπτωση, αναφέρθηκε ήδη ότι τα εισοδήματα του αιτούντος μετά τις περικοπές του μισθού του είναι πλέον πενιχρά. Συνεπώς, εάν καθοριστούν μηνιαίες καταβολές οποιουδήποτε ύψους, ακόμη και του αρχικά προτεινόμενου με την αίτηση από τον ίδιο ποσού των 50 ευρώ, μεγάλη είναι η πιθανότητα να μην μπορεί να ανταποκριθεί, να εκπέσει από τη ρύθμιση και να επανέλθουν οι απαιτήσεις στο πριν από την αίτηση ύψος (αρθρ. 11 παρ. 2, 3 του νόμου), ώστε η εφαρμογή του νόμου να καταντήσει γράμμα κενό για τον αιτούντα, ενώ θεσπίστηκε κατ’ εξοχήν για περιπτώσεις όπως η δική του. Εν προκειμένω το Δικαστήριο κρίνει ότι το καθαρό ατομικό εισόδημα του οφειλέτη αιτούντος, εκ 405,06 μηνιαίως και το καθαρό οικογενειακό του εισόδημα εξ 784,33 ευρώ είναι ανεπαρκές για την κάλυψη των μηνιαίων στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του εξ 800 ευρώ και συνεπώς θα πρέπει οι μηνιαίες καταβολές να ορισθούν μηδενικές. Όμως το Δικαστήριο ταυτόχρονα θα ορίσει νέα δικάσιμο για να εξετάσει την περίπτωση επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων καταβολών, εάν μετά την πάροδο έτους από την έκδοση, της παρούσης επέλθει θετική μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής καταστάσεως του αιτούντος. Όμως ενόψει του ορισμού νέας δικασίμου για την διερεύνηση της περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού των δόσεων, η διαδικασία ρευστοποίησης θα πρέπει να ρυθμισθεί με την οριστική περί τούτων απόφαση του Δικαστηρίου, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθεί εάν οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν μόνον από το προϊόν της εκποιήσεως του αυτοκινήτου του αιτούντος ή εάν θα ικανοποιηθούν και με καταβολή δόσεων, ώστε να είναι εφικτός και ο περαιτέρω προσδιορισμός του ποσού που εκάστη των πιστωτριών θα δικαιούται να λάβει από την εκκαθάριση, αφού εάν καταβληθεί ένα μέρος των οφειλομένων με δόσεις, τούτο θα πρέπει να απομειώσει ανάλογα το ποσό που θα δικαιούται να εισπράξει κάθε πιστώτρια από την εκποίηση. Κατ’ ακολουθίαν, αφού ορισθούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές, θα πρέπει κατ’ άρθ. 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 να ορισθεί νέα δικάσιμος για την διερεύνηση περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων μηδενικών καταβολών, ενώ τέλος επειδή, πρόκειται για μη οριστική απόφαση δεν θα πρέπει να περιληφθεί διάταξη για δικαστικά έξοδα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της τέταρτης καθ’ ης Τρ…… και με παρόντες τους υπόλοιπους διαδίκους.

Απορρίπτει όσα έκρινε πως πρέπει ν απορριφθούν.

Προσδιορίζει μηδενικές καταβολές για τις οφειλές του αιτούντος προς τις καθ’ ων, για χρονικό διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, δηλαδή μέχρι 28-2-2014.

Ορίζει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων μηδενικών καταβολών, την πρώτη μετά την 1n Μαρτίου 2014 που θα οριστεί για τις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας στο Δικαστήριο αυτό. Η υπόθεση θα εισαχθεί με πρωτοβουλία οποιουδήποτε διαδίκου και χωρίς προηγούμενη κλήτευση των υπόλοιπων διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στο Ίλιον στις 26 Φεβρουαρίου 2013, απόντων των διαδίκων.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΠΗΓΗ : http://www.nomotelia.gr/photos/File/.59.13.htm

 

 

4.  Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης 7176/2012

Δεκτή η αίτηση άνεργου δανειολήπτη για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010 με μηδενικές καταβολές για τέσσερα χρόνια και διαγραφή όλου του χρέους μετά το πέρας της τετραετίας

Η παρακάτω δικαστική απόφαση συνιστά χωρίς αμφιβολία μία μεγάλη επιτυχία του δικηγορικού μας γραφείου. Ο πελάτης μας, άνεργος, χωρίς πόρους από άλλες πηγές, είχε οφειλές προς τράπεζα που υπερέβαιναν το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ. Το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης έκανε δεκτή την αίτησή μας για υπαγωγή του στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ορίζοντας μηδενικές μηνιαίες καταβολές, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει οικονομική δυνατότητα, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο τον τετραετή κύκλο ρύθμισης των οφειλών του, μετά το πέρας του οποίου το υπόλοιπο χρέος του θα έχει διαγραφεί, όπως ακριβώς ορίζεται στο Ν. 3869/2010.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ν. 3869/2010

Αριθμός 7176/2012

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Ειρηνοδίκη Ευανθία Κετσιτζίδου που ορίσθηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου και το Γραμματέα Φώτιο Μιναρετζή.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 29η Μαρτίου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ……………………………………., κατοίκου Περαίας Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Αθανάσιου Ρόζου (Α.Μ: 8229).

ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρ. 5 του ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…………………………………………………» που εδρεύει ……………………………………., είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα-Αθήνα, οδός ………………………….., και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της ……………………………………

Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η με αριθ. εκθ. καταθ. 9294/23-6-2011 αίτησή του που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτήν.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτηση της στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην πράξη δεν αποκλείεται η εμφάνιση ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περίπτωση χρόνιας χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας του ή άλλου μέλους της οικογένειας του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνει υπόψη ο νομοθέτης και επιχειρεί ειδική ρύθμιση στην παρ. 5 του άρθ. 8 του Ν. 3869/2010. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου, εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη. Πάντως πρέπει να επισημανθεί ότι η από τον οφειλέτη πρόταση στο Σχέδιο διευθέτησης μηδενικών καταβολών ελλείψει εισοδημάτων δεν καθιστά κατ’ ανάγκη μη νόμιμη την αίτηση. Πράγματι δεν αποκλείεται στην πράξη να εμφανισθεί τέτοια περίπτωση. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της διάταξης του εδ. α της αρ. 5 του άρθ. 8 του άνω νόμου ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφασή του είτε προσδιορίζει εκ νέου τις καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτες-πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια. Από τη διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 8 του άνω νόμου, δηλαδή, προκύπτει ότι με τον καθορισμό μηδενικών ή μικρού ύψους καταβολών από το δικαστήριο δεν εκκαθαρίζεται οριστικά το θέμα της απαλλαγής του οφειλέτη από τα χρέη, αλλά αναμένεται η παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών και έλεγχος μήπως μέσα στο διάστημα αυτό αλλάξουν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και τα τυχόν εισοδήματά του, που να δικαιολογήσουν νέο προσδιορισμό του ύψους των καταβολών (βλ. Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων με βάση τον Ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά τις επελθούσες νομοθετικές μεταβολές, σελ. 197-198, αριθ. 66-67, ΕιρΠατρ. 16/2012, ΕιρΠαμίσου 1/2012, ΕιρΑχαρν 3/2011 Νόμος, Ειρθεσ 7.730/2011 αδημ.)

Με την κρινόμενη αίτησή του, όπως παραδεκτά διευκρίνισε αυτήν (άρθ. 741 ΚΠολΔ σε συνδ. με τα άρθ. 224 και 591 του ίδιου Κώδικα) κατά τη συζήτησή της στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου (βλ.ταυτάριθμα πρακτικά), ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την αναφερόμενη πιστώτριά του, ζητεί, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά. Η αίτηση αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010) και για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού κατ’ άρθρ. 2 του άνω νόμου, ο οποίος απέτυχε (βλ. την από 22-7-2011 βεβαίωση του διαμεσολαβητή δικηγόρου Αθανάσιου Ρόζου), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία (άρθ. 2 παρ. 1 του ίδιου παραπάνω νόμου) από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθ. 13 παρ. 2 του ίδιου παραπάνω νόμου (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των Γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη, κατ’ άρθ. 5 παρ. 1 3869/2010, κλήτευση της πιστώτριάς του που μετέχει στη δίκη και β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου των εγγράφων του άρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν. 3869/2010 (βεβαίωσης αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, της πιστώτριάς του και των απαιτήσεών της καθώς και της μεταβιβάσεως εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου του κατά την τελευταία τριετία κλπ).

Ακόμη η αίτηση είναι ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα κατά νόμο (άρθ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010) στοιχεία, ήτοι: 1) μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος-φυσικού προσώπου, 2) κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων του, 3) κατάσταση της πιστώτριάς του και των απαιτήσεών της, 3) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του και 4) αίτημα ρύθμισης αυτών με σκοπό την προβλεπόμενη από το νόμο απαλλαγή του (Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδ. 2012, σελ. 104-107, αριθ. 41-45 και Ε. Κιουπτσίδου-Στρατουδάκη, Αρμεν. 64-Ανάτυπο, σελ. 1477), απορριπτομένου του ισχυρισμού της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριάς του περί αοριστίας της, για το λόγο ότι δεν εξειδικεύονται τα τραπεζικά προϊόντα που αφορούν την οφειλή του αιτούντος, δεν εξειδικεύεται το εκτιμώμενο από τον αιτούντα κόστος διαβίωσής του, δεν αναφέρεται αν ο αιτών, που υποστηρίζει ότι είναι άνεργος τα τελευταία δύο έτη, ελάμβανε επίδομα ανεργίας καθώς και ο ακριβής χρόνος που έμεινε άνεργος, η προηγούμενη σχέση εργασίας του, τα εισοδήματα που εισέπραττε και το ποσό σύνταξης που ελάμβανε ο πατέρας του, ο οποίος, κατά τα αναφερόμενα στην αίτηση, τον συντηρούσε, καθόσον τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι προαπαιτούμενα του ορισμένου αυτής αλλά θα προκύψουν από τις αποδείξεις.

Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθ. 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 παρ. 5 και 11 του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 85 του ν. 3996/2011 και το άρθ. 20 παρ. 15 ν. 4019/2011, εφόσον δε δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και της άνω πιστώτριάς του, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του από αυτήν (βλ. τις έγγραφες παρατηρήσεις της), πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Ο ισχυρισμός της άνω πιστώτριας ότι ο αιτών, προτείνοντας με την ένδικη αίτησή του ουσιαστικά διαγραφή της έναντι αυτής οφειλής του καθιστά την άσκηση του άνω δικαιώματος του καταχρηστική, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος, διότι κατ’ άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 3869/2010 ο αιτών, ζητώντας τη ρύθμιση των οφειλών του, έχει δικαίωμα να προτείνει σχέδιο διευθέτησης και το Δικαστήριο, αν δεν επέλθει συμβιβασμός κατ’ άρθρ. 7 του ίδιου παραπάνω νόμου, προβαίνει σε ρύθμιση αυτού, κατ’ άρθρ. 8 του ίδιου νόμου, δηλαδή αφού λάβει υπόψη τα πάσης φύσεως εισοδήματά του, ιδίως εκείνα από την προσωπική του εργασία του και σταθμίζοντας αυτά με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρος αποδείξεως στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου και τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών έχει γεννηθεί το 1967, είναι άγαμος και το έτος 2008 εργαζόταν, όπως αναφέρει στην αίτησή του, ως ιδιωτικός υπάλληλος στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας «Vodafone». Τα εισοδήματά του κατά το άνω έτος ανέρχονταν στο συνολικό ποσό των 5.206,03 (βλ. προσκομιζ. φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2009), ήτοι 433,83 ευρώ μηνιαίως. Για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) δεν υπέβαλε δήλωση φόρου εισοδήματος (βλ. την από 20-4-2011 υπεύθυνη δήλωσή του, κατά τον τύπο του άρθ. 8 Ν. 1599/1986, προς την αρμόδια ΔΟΥ Καλαμαριάς, όπου δηλώνει ότι δεν είχε εισοδήματα), ενώ για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) δεν προέκυψε αν υπέβαλε φορολογική δήλωση. Την 16-3-2011, ήτοι τρεις μήνες πριν την κατάθεση της ένδικης αίτησης, εγγράφηκε στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, με αύξοντα αριθμό 902923, έκτοτε δε παραμένει άνεργος λόγω του γεγονότος ότι είναι δύσκολη η ανεύρεση εργασίας εξαιτίας της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας την τρέχουσα περίοδο, η οποία πλήττει και την απασχόληση. Διαμένει με τη μητέρα του, τον αδελφό του – μάρτυρα αποδείξεως, ο οποίος είναι άνεργος, καθώς και με τον έτερο αδελφό του που είναι ανάπηρος λόγω τροχαίου ατυχήματος και λαμβάνει μηνιαία σύνταξη αναπηρίας 700 ευρώ περίπου. Μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του αιτούντος ήταν η κυριότητα ποσοστού 1/4 εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου, εμβαδού 750 τμ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου του χωριού Πλαταμώνας του Δήμου Ανατολικού Ολύμπου, αντικειμενικής αξίας 26.538,20 ευρώ (βλ. προσκομιζ. πίνακα στοιχείων οικοπέδων σε συνδ, με Ε.Τ.ΑΚ έτους 2009) και το οποίο, όπως αναφέρει στην ένδικη αίτησή του, μεταβίβασε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον στον ανάπηρο αδελφό του Γεώργιο Σιδέρη, δυνάμει του υπ’ αριθ. 1114/2010 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Άννας Τσιολάκη, το οποίο μεταγράφηκε νόμιμα, δηλαδή εντός της κρίσιμης τριετίας του άρθρου 4 παρ. 2, περ. β’), χωρίς να προβάλλεται από την πιστώτρια του αιτούντος ένσταση δόλου αναφορικά με την άνω μεταβίβαση. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια και θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό. Ειδικότερα είχε λάβει από τη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια: α) το με αριθ. σύμβασης ……………………… προσωπικό δάνειο, με υπόλοιπο οφειλής μέχρι την 30-6-2001, 10.549,77 ευρώ και β) τη με αριθ. λογαριασμού …………………………………… πιστωτική κάρτα, με υπόλοιπο οφειλής μέχρι την 9-6-2011, 9.910 ευρώ, ενώ δεν προσκομίστηκαν στοιχεία για το υπόλοιπο των άνω οφειλών του αιτούντος κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (6-7-2011) στην πιστώτρια αυτή. Επομένως η συνολική οφειλή του αιτούντος ανέρχεται στο ποσό των 20.459,77 ευρώ. Ο αιτών κατέβαλε στην άνω πιστώτριά του, για μεν την οφειλή του από το άνω προσωπικό του δάνειο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2010 αλλά και μέχρι 1-2-2011, το συνολικό ποσό των 5.379,18 ευρώ, για δε την οφειλή του από την πιστωτική του κάρτα, μέχρι και 21-12-2010, το συνολικό ποσό των 3.840 ευρώ. Ο ισχυρισμός του ότι τα άνω χρηματικά ποσά προέρχονται από αναλήψεις που έκανε από την άνω πιστωτική του κάρτα δεν αποδείχθηκε από τα προσκομιζόμενα μηνιαία αποσπάσματα του λογαριασμού αυτής. Αντίθετα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα άνω καταβληθέντα ποσά προέρχονται από εισοδήματα που είχε από μη επίσημα δηλωμένη κατά το έτος 2010 εργασία του. Μετά την εγγραφή του στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ (16-3-2011), ο αιτών κάλυπτε τις βασικές βιοτικές ανάγκες του από τη σύνταξη, μηνιαίου ύψους 1.000 ευρώ, του αποβιώσαντος την 5-6-2011 πατέρα του, ο οποίος επίσης ζούσε μαζί του, και μετά το θάνατο αυτού τις καλύπτει με τη βοήθεια της μητέρας του, η οποία λαμβάνει μέρος, ποσού 600 ευρώ μηνιαίως, της σύνταξης του πατέρα του. Έτσι έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του προς την πιο πάνω πιστώτρια τράπεζα, τα οποία (χρέη του) λόγω της φϋσεώς τους (προσωπικό δάνειο και καταναλωτική κάρτα) επιβαρύνονται με υψηλά επιτόκια. Επειδή όμως η παραπάνω δυσμενής οικονομική κατάσταση του αιτούντος, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, η οποία πλήττει και την απασχόληση, κρίνεται προσωρινή, δεδομένου ότι είναι 45 ετών και όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρ. 8 του Ν.3869/2010, σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά την διάρκεια της περιόδου ρύθμισης, ή αν δεν εργάζεται να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας, και κατ’ ακολουθία δεν μπορεί να εκτιμηθεί για πόσο χρονικό διάστημα ο αιτών θα παραμείνει στην ίδια οικονομική κατάσταση, το Δικαστήριο στα πλαίσια της άνω, κατ’ αρθρ. 8 παρ. 5 δυνατότητάς του, θα πρέπει να ορίσει μηνιαίες μηδενικές καταβολές και συγχρόνως νέα δικάσιμο για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, την 10-4-2013, στον συνήθη τόπο και χρόνο συνεδριάσεως του Δικαστηρίου, θεωρώντας ότι εντός του χρονικού διαστήματος μέχρι τη νέα δικάσιμο, θα βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική του κατάσταση.

Κατόπιν τούτων η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές του αιτούντος σύμφωνα με το διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με τον ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών μέχρι τη δημοσίευση νέας απόφασης αυτού Δικαστηρίου, με την οποία θα επαναπροσδιορίζεται το ύψος των μηνιαίων καταβολών.

ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών την 10-4-2013, κατά το χρόνο και τόπο που συνεδριάζει το Δικαστήριο αυτό.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στη Θεσσαλονίκη, την 19/11/2012, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

ΠΗΓΗ : 
5.   Ειρηνοδικειο Αθηνας 83/2014

Νομολογία 83/Φ1432/2014 – Το Δικαστήριο δικαίωσε  δανειολήπτη, πατέρα τριών ανήλικων τέκνων ορίζοντας του μηδενικές καταβολές μέχρι το έτος 2015 οπότε και θα γίνει νέο Δικαστήριο  για να ελεγχθούν τυχόν μεταβολές της περιουσιακής του κατάστασης.

Ο συγκεκριμένος δανειολήπτης εργαζόταν σε τηλεοπτικό σταθμό με αποδοχές που άγγιζαν τις 2.000 ευρώ. Η γυναικά του και αυτή δημοσιογράφος στον ίδιο σταθμό. Έχασαν και οι δυο την εργασία τους. Για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του αναγκάστηκε να εργάζεται πλέον ως κρεοπώλης με μισθό 500 ευρω.
Για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, το Δικαστήριο επέβαλλε στον οφειλέτη μηνιαίες καταβολές ποσού 323,80 ευρώ  για 20 χρόνια (240 μηνιαίες  δόσεις).
Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των οφειλών του ανέρχεται στις 192.960,22 ευρώ.

Αριθμός Απόφασης

83 / Φ1432 / 2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Μ Σ, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Κ Β.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Ι Σ του Σταματίου, κατοίκου Αθηνών, οδός ………..ο οποίος παραστάθηκε στο δικαστήριο μετά της πληρεξούσιας του δικηγόρου Άννας Κορσάνου.

ΤΗΣ ΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση τ ης και παρίσταται ως εξής:

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ………………..που εδρεύει στην Αθήνα , οδός ……………..και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο δικαστήριο δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου Μ Π.

Ο αιτών με την από 3-4-2012 αίτηση της εκούσιας διαδικασίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης

………, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε αρχικά η 20-2-2013 και μετά από αναβολή αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης, ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών επικαλούμενος με την αίτηση του ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του λόγω υπερχρεώσεως, ζητεί, τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, καθώς δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός, να προσδιοριστούν μηδενικές καταβολές με επαναπροσδιορισμό δικασίμου και να εξαιρεθεί της εκποίησης η κύρια κατοικία του με περίοδο χάριτος τεσσάρων ετών.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν. 3869/2010).

Αρμόδια επίσης φέρεται για συζήτηση εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. αρθρ. 2 Ν. 3869/2010), ο οποίος (συμβιβασμός) απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από τη διαμεσολαβητή δικηγόρο Άννα Κορσάνου (οράτε την από 3-2-2012 βεβαίωση), β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού (5-4-2012) και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθρ. 13 παρ. 2 ιδίου ως άνω νόμου. Παραδεκτά επίσης εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση της μετέχουσας πιστώτριας και επίδοση σ’ αυτήν των εγγράφων του αρθρ. 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν 3996/2011, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθρ. 4 παρ. 2 και 4 Ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ) και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από την μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια (βλ. τις εμπροθέσμως κατατεθείσες έγγραφες παρατηρήσεις-αντιρρήσεις της).

Τέλος η παρούσα αίτηση είναι ορισμένη, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς εκ μέρους της παριστάμενης πιστώτριας, και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1 και 2, 3, 4, 5, 6 παρ. 3, 8 και 9 του Ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, επομένως πρέπει να εξεταστεί παραπέρα ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζήτησης.

Από την ανωμοτί ενώπιον του Δικαστηρίου κατάθεση του αιτούντος, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους – παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 του ΚΠολΔ (βλ. σχετ. Β, Βαθρακοκοίλης, ό.π., άρ. 759 αριθ. 5, Α.Π. 174/1987, ΕλλΔνη 29,129)- αποδείχθηκαν κατά την κρίση του δικαστηρίου τα ακόλουθα:

Ο αιτών ηλικίας 41 ετών σήμερα είναι έγγαμος και από το γάμο του αυτό έχει αποκτήσει τρία ανήλικα τέκνα. Εργάζονταν από το έτος 1992 μέχρι και τον Οκτώβριο του έτους 2011 , ότε και απολύθηκε, ως εικονολήπτης στον τηλεοπτικό σταθμό…………. λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό ποσού 2.180€. Η σύζυγος του εργάζονταν τα τελευταία 7 χρόνια και αυτή στον τηλεοπτικό σταθμό «…………..» ως βοηθός λογιστού αποκερδαίνοντας περί τα 1.200€ μηνιαίως πλην όμως απολύθηκε και η ίδια τον Μάρτιο του 2012 και πλέον είναι άνεργη. Ο αιτών εργάζεται σήμερα ως κρεοπώλης λαμβάνοντας για εξάωρη εργασία μηναίο μικτό μισθό ύψους 500€. Ξεκίνησε τις δανειακές του υποχρεώσεις το έτος 2007 λαμβάνοντας δάνειο για την αγορά της κύριας κατοικίας του και σταμάτησε να πληρώνει τις οφειλές του όταν απολύθηκε από την εργασία του, ευρισκόμενος έκτοτε σε αδυναμία πληρωμής αυτών, κατάσταση η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, λόγω και της ανεργίας της συζύγου του.

Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που βρίσκεται στη ………………, επιφανείας 91,82 τμ, έτους κατασκευής 1982 και ένα αυτοκίνητο.

Περαιτέρω σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής (της αίτησης), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10), συγκεκριμένα :

δυνάμει της με αριθμό 4204812570 σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 23-4-2012, 95.011,28€, δυνάμει της με αριθμό 4204814646 σύμβασης στεγαστικού δανείου, οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 23-4-2012, 83.574,79€ και δυνάμει της με αριθμό 4219203265 σύμβασης καταναλωτικού δανείου οφείλει με τόκους για την αιτία αυτή μέχρι και 23-4-2012, 14.374,15€ (ανέλιξη της οφειλής με χρόνο κοινοποίησης της αίτησης). Επισημαίνεται ότι για δύο πρώτα των δανείων έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία του αιτούντος, νομίμως μεταγεγραμμένη στο Υποθηκοφυλακείο Γλυφάδας.

Οι συνολικές λοιπόν οφειλές του αιτούντος προς την τράπεζα ανέρχονται στο ποσό των 192.960,22€.

Αποδείχθηκε επίσης ότι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο του αιτούντος, καθώς το αυτοκίνητο έχει ευτελή αξία, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο σημαντικό τίμημα, αποτελεί το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που βρίσκεται στη ………….επιφανείας 91,82 τμ, αντικειμενικής αξίας 97.134 ευρώ (οράτε ΕΤΑΚ 2009). Το διαμέρισμα αυτό χρησιμεύει, σύμφωνα με το νόμο, ως κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογενείας του και η αξία του δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμο φορολογούμενο με τρία ανήλικα τέκνα, προσαυξημένο κατά 50% όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση του από την εκποίηση.

Σύμφωνα με τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών και οικογενειακών του αναγκών. Γι’ αυτό θα πρέπει, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του αρθ. 8 παρ. 5 ν. 3869/10 να οριστούν μηδενικές καταβολές συγχρόνως δε να οριστεί νέα δικάσιμος προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος και των εισοδημάτων του, με δεδομένη την ηλικία του, και να προσδιοριστούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4161/2013), όσον αναφορά δε στον επαναπροσδιορισμό τους, εφ’ όσον το θέμα της απαλλαγής του από τα χρέη δεν εκκαθαρίζεται οριστικά με τη παρούσα ρύθμιση και για το ενδεχόμενο μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων του, ορίζεται νέα δικάσιμος και κατά τη προκειμένη διαδικασία η …………….2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 πμ.

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση με την οποία ουδόλως εξοφλούνται οι απαιτήσεις της τράπεζας έναντι του αιτούντος θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθ. 9 παρ. 2 ν. 3869/10 (όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4161/2013), εφ’ όσον προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, και θα οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 77.707€ (97.134€ Χ 80%), με μηνιαίες καταβολές, ποσού 323,80€ για 20 χρόνια (240 μήνες Χ 323,80€), που θα αρχίσουν μετά την πάροδο τριών ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από τις καταβολές αυτές θα ικανοποιηθεί η πιστώτρια τράπεζα για τις απαιτήσεις που είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες στις οποίες το άνω ποσό θα καταβάλλεται συμμέτρως διανεμόμενο.

Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων .

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με τον ορισμό μηδενικών καταβολών.

ΟΡΙΖΕΙ νέα δικάσιμο την ………….. 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 πμ, προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν μεταβολή της οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης του αιτούντος και να ορισθούν ενδεχομένως μηνιαίες καταβολές από τα εισοδήματα του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το Ν. 4161/2013.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος η οποία του ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και συγκεκριμένα το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που βρίσκεται στη ………. , επιφανείας 91,82 τμ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει προς την πιστώτρια τράπεζα για τις εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις της και για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για 20 χρόνια (240 μήνες) ποσό 323,80€ μηνιαίως, συμμέτρως διανεμόμενο, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο , μετά την πάροδο τριών ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης , μήνα.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου 2014 , σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗ : http://www.korsanou.gr/dikastikes-apofasis/2014-2/nomologia-83-f1432-2014/
6.    ΕιρΘεσ 1034/2012

Καθορισμός καταβολών μηδενικών ή μικρού ύψους

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 8 Ν 3869/2010, δεν αποκλείεται η εμφάνιση στην πράξη ακραίων ή εξαιρετικών περιπτώσεων οφειλετών, οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία καταβολών και ελάχιστου ακόμη ποσού. Τούτο ενδεικτικά μπορεί να συμβεί σε περίπτωση χρόνιας χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας ή άλλου μέλους της οικογένειάς του, ανεπαρκούς εισοδήματος για την κάλυψη βιοτικών στοιχειωδών αναγκών ή άλλων λόγων ισοδύναμης βαρύτητας. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν τηρείται ο κανόνας που επιβάλλεται με την παρ. 2 αλλά επιτρέπεται στο δικαστήριο να καθορίζει μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές ακόμη καταβολές κατά τη διατύπωση του νόμου (άρθρο 8 παρ. 5), εφόσον διατυπώνεται σχετικό αίτημα από τον οφειλέτη. Το δικαστήριο προβαίνοντας σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, ορίζει με την ίδια απόφαση νέα δικάσιμο που απέχει από την προηγούμενη όχι λιγότερο από πέντε (5) μήνες για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών. Στη νέα αυτή δικάσιμο, είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη απόφασή του, είτε προσδιορίζει εκ νέου καταβολές προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αν συντρέχει περίπτωση. Για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι (οφειλέτες-πιστωτές) ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (βλ. Αθ. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών Ν 3869/2010 , έκδ. 2010, σελ. 138 και 139).

Με την κρινόμενη αίτησή της η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού λήφθηκαν υπόψη η περιουσιακή της κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται και οι δυνατότητες συνεισφοράς του συζύγου, με σκοπό την απαλλαγή της από αυτά.

Η εν λόγω αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 του Ν 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουνε σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 του Ν 3869/2010 ), ο οποίος απέτυχε, όπως βεβαιώνεται από το διαμεσολαβητή *** Δικηγόρο Θεσ/νίκης, μη έχοντας έννομης επιρροής του γεγονότος ότι η βεβαίωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού φέρει χρόνο συντάξεως μεταγενέστερης της κατάθεσης της κρινόμενης αίτησης (28.4.2011 και 4.4.2011 αντίστοιχα), καθότι θεωρείται ότι ο αναγραφόμενος χρόνος είναι ο χρόνος συντάξεως της σχετικής βεβαιώσεως και όχι της αποτυχίας αυτού, η οποία (αποτυχία) αυτού αναφέρεται στην κρινόμενη αίτηση δεδομένου και του γεγονότος ότι δεν αμφισβητείται από καμία πιστώτρια η εν λόγω αποτυχία, β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή της για ουσιαστικούς λόγους, όπως διατυπώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ άρθρο 13 παρ. 2 του Ν 3869/2010 (βλ. σχετικές βεβαιώσεις των γραμματέων του Δικαστηρίου αυτού και του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ. 2 Ν 3869/2010  (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κ.λπ.).

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της μετέχουσας πιστώτριας με την επωνυμία *** ότι αιτούσα δεν κατέθεσε εντός μηνός τα προβλεπόμενα έγγραφα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν 3869/2010 και ως εκ τούτου η κρινόμενη αίτηση είναι απαράδεκτη, τούτος είναι απορριπτέος, καθότι η μη κατάθεση από τον οφειλέτη των εν λόγω εγγράφων, τα οποία ουσιαστικά είναι αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία διαθέτει ο οφειλέτης σχετικά με την περιουσία του, τα εισοδήματά του, τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, δεν μπορεί να έχει ως συνέπεια το απαράδεκτο της αίτησης του οφειλέτη. Αυτό καθίσταται σαφές και από τη διαφορετική διατύπωση που ακολουθεί ο νομοθέτης ως προς την προσκομιδή των συγκεκριμένων εγγράφων, όπου στην εν λόγω παράγραφο αναφέρει ότι ο οφειλέτης καταθέτει, ενώ στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου αναφέρει ότι ο οφειλέτης υποχρεούται (βλ. Ε. Κιουπτσίδου, Ανάτυπο, Αρμενόπουλος 63, Οκτώβριος 2010, σελ. 1479). Προφανώς σε περίπτωση δε μη προσκόμισης αυτών οι πιστωτές θα δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη άρνηση για τα πραγματικά περιστατικά που συνδέονται με τα εν λόγω έγγραφα (όπως εισοδήματα οφειλέτη, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.) και ο οφειλέτης, ο οποίος φέρει το βάρος απόδειξης, να κινδυνεύει να μην αποδείξει στο ακροατήριο τα εν λόγω περιστατικά, ενώ με την προκατάθεση αυτών (έγγραφα) διαφεύγει τον εν λόγω κίνδυνο.

Επίσης απορριπτέος είναι και ο ισχυρισμός περί απαραδέκτου της κρινόμενης αίτησης που υπέβαλε η από τις μετέχουσες πιστώτρια με την επωνυμία ***, καθότι η αιτούσα δεν συγκοινοποίησε μαζί με την αίτηση την κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και το σχέδιο διευθετήσεως οφειλών, διότι τα εν λόγω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω αίτηση και επομένως πληρούται ο σκοπός του νόμου. Εξάλλου με το άρθρο 85 παρ. 2 του Ν 3996/2011 καταργήθηκε η σχετική υποχρέωση στον οφειλέτη.

Η εν λόγω αίτηση είναι ορισμένη, διότι αναφέρει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία (άρθρο 1 παρ. 1 και 4 παρ. 1 του Ν 3869/2010). Όσον αφορά τον ισχυρισμό ότι είναι αόριστη, διότι δεν αναφέρονται οι μηνιαίες δαπάνες, τούτος είναι απορριπτέος, καθότι στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, όπως αναφέρεται, και εξ αυτής θα προκύψουν κατά την αποδεικτική διαδικασία οι μηνιαίες δαπάνες συντήρησης αυτής (της οικογένειας). Επίσης και ο ισχυρισμός περί μη υπάρξεως σχεδίου διευθετήσεως οφειλών και ως εκ τούτου κήρυξης της αίτησης ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας είναι απορριπτέος, διότι υφίσταται σχέδιο διευθετήσεως οφειλών με μηδενικές καταβολές, το οποίο είναι εφικτό.

Περαιτέρω είναι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα νομική σκέψη, νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3 και 8 Ν 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 85 του Ν 3996/2011 και το άρθρο 20 του Ν 4019/2011, και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτριών.

Η πρώτη των πιστωτριών υπέβαλε την ένσταση ότι η αιτούσα από δόλο περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής, διότι κατά το χρόνο λήψης των δανείων γνώριζε ότι δεν δύναται να αποπληρώσει αυτά. Η εν λόγω ένσταση είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα δεν μπορούν να θεμελιώσουν δολιότητα σε βάρος της αιτούσας, δεδομένου ότι οι πιστωτές (τράπεζες στην προκείμενη περίπτωση) είχαν τη δυνατότητα να διαπιστώσουν, εκτός από την έρευνα των οικονομικών στοιχείων των υποψηφίων πελατών τους, μέσω εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης αποδοχών, και τις τυχόν δανειακές τους υποχρεώσεις σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα και την εν γένει οικονομική τους συμπεριφορά μέσω του συστήματος «Τειρεσίας» (σύστημα οικονομικής συμπεριφοράς και σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων, βλ. ΕιρΑθ 15/2011, Α. Κρητικός, Ν 3869/2010, έκδ. 2012, σελ. 57).

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου, τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν οι διάδικοι και από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς τους (άρθρο 261 ΚΠολΔ) αποδείχτηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα *** του ***, κάτοικος Θεσ/νίκης, οδός ***, γεννηθείσα το 1962, είναι έγγαμη με τον *** και έχουν μία κόρη 21 ετών, την ***, η οποία φοιτεί στο τέταρτο εξάμηνο του τμήματος *** (βλ. σχετικό πιστοποιητικό). Εργάζεται ως τηλεφωνήτρια στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία *** αποκερδαίνοντας μηνιαία το ποσό των 380 ευρώ. Ο σύζυγός της είναι μηχανικός αυτοκινήτων και έχει συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο στεγάζει σε μισθωμένο χώρο επί της οδού *** στη *** και αποκερδαίνει μηνιαία το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ. Η οικογένεια διαμένει σε μισθωμένη οικία επί της οδού *** για την οποία καταβάλει το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ μηνιαία. Οι απαιτούμενες οικογενειακές τους δαπάνες περιλαμβάνουν την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της αιτούσας, του συζύγου της και της κόρης της. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, καθότι οι πιστώτριες δεν προβάλουν ισχυρισμό ότι η ανάληψη αυτών έγινε εντός του τελευταίου έτους, τα οποία δεν είναι εξοπλισμένα με εμπράγματη ασφάλεια:

1) από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία *** α) της χορηγήθηκε με την υπ’ αρ. *** σύμβαση δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 45.786,13 ευρώ, β) Με την υπ’ αρ. *** σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 4.424,60 ευρώ και γ) Με την υπ’ αρ. *** σύμβαση επιχειρηματικής πίστωσης εγγυήθηκε την εκπλήρωση αυτής (της σύμβασης), την οποία έλαβε ο σύζυγός της και απ’ αυτή οφείλεται μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 49.424,43 ευρώ.

2) Από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία *** της χορηγήθηκε πιστωτική κάρτα με αριθμό λογαριασμού *** από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 3.088,40 ευρώ.

3) Από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία ***: 1) με την υπ’ αρ. *** σύμβαση της χορηγήθηκε καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 21.619,30 ευρώ, 2) με την υπ’ αρ. *** σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου εγγυήθηκε την εκπλήρωση αυτού και η οφειλή αυτού μαζί με τους τόκους και τα έξοδα ανέρχεται στο ποσό των 108.920,58 ευρώ, 3) Με την υπ’ αρ. *** σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 1.975,66 ευρώ. 4) Με την υπ’ αρ. *** σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 1.824,04 ευρώ. 5) Με την υπ’ αρ. *** σύμβαση καταναλωτικό δάνειο από το οποίο οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 8.651,91 ευρώ. Για την απαίτηση αυτή η εν λόγω τράπεζα λειτουργεί ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της*** προς την οποία έχει εκχωρηθεί το προϊόν κατά το άρθρο 10 του Ν 3156/2003 . 6) Με την υπ’ αρ. *** σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 5.069,49 ευρώ. Επίσης για την εν λόγω απαίτηση λειτουργεί ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της *** προς την οποία έχει εκχωρηθεί το προϊόν κατά το άρθρο 10 του Ν 3156/2003  και 7) Με την υπ’ αρ. *** σύμβαση πιστωτική κάρτα από την οποία οφείλει μαζί με τους τόκους και τα έξοδα το ποσό των 2.862,90 ευρώ. Επίσης για την απαίτηση αυτή η εν λόγω τράπεζα λειτουργεί ως διαχειρίστρια της τιτλοποιημένης απαίτησης της *** προς την οποία έχει εκχωρηθεί το προϊόν κατά το άρθρο 10 του Ν 3156/2003 .

Η αιτούσα έχει πάψει να εξυπηρετεί τα παραπάνω δάνειά της και τις πιστωτικές κάρτες και έτσι περιήλθε σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τα ληξιπρόθεσμα χρέη της προς τις πιστώτριες τράπεζες. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι η αιτούσα σήμερα δεν δύναται με την παρούσα οικονομική κατάσταση της ίδιας, του συζύγου και της κόρης της να διαθέσει κανένα ποσό προς τις πιστώτριες, δεδομένου ότι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων ογδόντα ευρώ (1.080) απαιτείται για την κάλυψη του ελαχίστου επιπέδου οικονομικής διαβίωσης αυτής (οικογένειας) (βλ. αιτιολογική έκθεση του Ν 3869/2010), δεδομένου, όπως προαναφέρεται, ότι η οικογένεια της αιτούσας διαμένει σε μισθωμένη οικία και καταβάλλεται μηνιαία το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ, και συντηρείται και η κόρη, η οποία σπουδάζει και δεν έχει ίδιο εισόδημα. Προσέτι αποδείχτηκε ότι η αιτούσα δεν διαθέτει κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, εκτός από την ψιλή κυριότητα, η οποία σήμερα εκτιμάται στο ποσό των 20.000 ευρώ, ενός ισογείου διαμερίσματος, έκτασης 56 τ.μ. που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών *** και *** στη Θεσ/νίκη, στο οποίο διαμένουν οι γονείς της, οι οποίοι έχουν την επικαρπία αυτού και είναι 80 ετών περίπου και του οποίου η αιτούσα ζητά την εξαίρεσή του από την εκποίηση.

Επειδή η παρούσα δυσμενής οικονομική κατάσταση της αιτούσας και της οικογένειάς της, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, κρίνεται προσωρινή, δεδομένου ότι είναι μόνο 49 ετών και κατ’ ακολουθία δεν μπορεί να εκτιμηθεί για πόσο χρονικό διάστημα η αιτούσα θα παραμείνει στην ίδια οικονομική κατάσταση, το Δικαστήριο στα πλαίσια της ως άνω, κατ’ άρθρο 8 παρ. 5 δυνατότητάς του, θα πρέπει να ορίσει μηνιαίες μηδενικές καταβολές και συγχρόνως νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, την 12 Δεκεμβρίου 2012, στον συνήθη τόπο και χρόνο συνεδρίασης του Δικαστηρίου, θεωρώντας ότι εντός του χρονικού διαστήματος μέχρι τη νέα δικάσιμο, θα βελτιωθεί σημαντικά η οικονομική της κατάστασης. Όσον αφορά τις προϋποθέσεις (δόσεις και χρόνο) εξαίρεσης της εκποίησης της κύριας κατοικίας αυτές θα οριστούν πιθανώς κατά την παραπάνω δικάσιμο. Ενόψει των παραπάνω πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη.

[Δέχεται εν μέρει την αίτηση.]

ΠΗΓΗ : http://www.nb.org/blog/?p=2943
 
7.   Ειρηνοδικείου Ηρακλείου  386/2013

Μηδενικές καταβολές για άνεργη, άγαμη μητέρα, από το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 21-11-2013

 Μηδενικές καταβολές για χρέος 87.719.86 Ευρώ , διάσωση κύριας κατοικίας, εξαίρεση  δεύτερης οικίας,  εξαίρεση αυτοκινήτου, απόρριψη εμπορικής ιδιότητας, ατομική δραστηριότητα (ψιλικατζίδικο) για άνεργη άγαμη μητέρα (μονογονεακή οικογένεια).

Η αγωνία  και το άγχος της άνεργης ,άγαμης και  χρεωμένης, σε δύο Τράπεζες μητέρας, από το Ηράκλειο Κρήτης, μετετράπησαν σε δάκρυα χαράς και ανακούφισης  όταν η δανειολήπτρια  ενημερώθηκε για  το περιεχόμενο της υπαρ.386/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, από την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, την οποία Ένωση από την αρχή του ‘ετους 2011 είχε προσφύγει σαυτήν ,αιτώντας την συνδρομή της ως πιστοποιημένου από τον Νόμο Φορέα.Η δανειολήπτρια  την  πίστεψε και με ευλάβεια ακολούθησε την συμβουλευτική της, εντασσόμενη  στο νόμο 3869/2010 (για υπερχρεωμένα νοικοκυριά ) ,όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα.
Αλλά και η ΄Ενωση, δια του παρόντος δελτίου, εκφράζει την  συγκίνηση και την  δικαίωση που έφερε προς το μέλος της ,από το Ηράκλειο αυτή η πρωτοφανής δικαστική απόφαση και ένεκα τούτου, εμμένει να διαλαλεί δημόσια την προσφορά της Ελληνικής δικαιοσύνης, στην κρίση που περνάνε τις μέρες μας οι δανειολήπτες της Κρήτης και γενικά όλης της Ελλάδος.
Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, πρόκειται για καταναλώτρια ,η οποία είχε δανειστεί από δύο Τράπεζες συνολικού ποσού  χρέωσης 87.719,86 Ε (δύο καταναλωτικά, δύο στεγαστικά και μία πιστωτική κάρτα)
Το δικαστήριο  ( Ειρηνοδικείο Ηρακλείου),δικαίωσε την δανειολήπτρια ,καθώς  προσήλθε προς αυτό με ειλικρίνεια και τα στοιχεία που προσκόμισε ήταν αληθή ,παρά τις αιτιάσεις των αντιδίκων Τραπεζών, για αοριστία ,αβασιμότητα, και το σημαντικότερο  που προέβαλαν είναι ότι είχε εμπορική ιδιότητα , και μη νομίμως προσήλθε στο νόμο,καθώς στο παρελθόν διατηρούσε (κατάστημα ψιλικών) δραστηριότητα που απασχολούνταν ατομικά, όμως, διέκοψε και έκτοτε υπήρξε ιδιωτικός υπάλληλος και σήμερα τυγχάνει άνεργος ,
Περιουσιακά στοιχεία η δανειολήπτρια  διαθέτει μία κατοικία την οποία ζήτησε την εξαίρεσή της, μία άλλη κατοικία την οποία στο παρελθόν “νοίκιαζε ” η οποία της επέφερε κάποιο  εισόδημα και ένα αυτοκίνητο χαμηλής εμπορικής αξίας.
Μοναδικό της σήμερα εισόδημα είναι 300 Ευρώ ,από την διατροφή του ανηλίκου τέκνου της συν 80 Ευρώ ,ανα δίμηνο από το Ταμείο Πρόνοιας.
Το δικαστήριο έκρινε επί της ουσίας , ότι δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί αυτή σε καταβολή μηνιαίων δόσεων (ρύθμιση μηδενικών καταβολών)επί διετία , εξαιρώντας από την εκποίηση την κύρια κατοικία της,βλέποντας  την μεγάλη δυσκολία βιωσιμότητας της δανειολήπτριας (άνεργης μητέρας ενός τέκνου) θεώρησε αναγκαίο προσδιορισμό νέας δικασίμου, για επανέλεγχο της υπόθεσης μετά από δύο έτη, μήπως βελτιωθεί η οικονομική της κατάσταση με την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας, ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης των χρεών της.
Συμπερασματικά |:¨Για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης η οποία χειρίστηκε την  υπόθεση(εξωδικαστικά-δικαστικά) η απόφαση αυτή (υπαρ.386/2013)  του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου . θεωρείται απόφαση με τεράστιο νομικό ενδιαφέρον, για τους νομικούς και δικαστικούς της Χώρας  ,
α) καθώς για πρώτη φορά δίδεται ημερομηνία επανεξέτασης βελτίωσης των οικονομικών δυνατοτήτων του δανειολήπτη η διετία.
β)Το  δικαστήριο  (δεν διατάσσει εκποίηση της υπάρχουσας δεύτερης κατοικίας (διαμέρισμα), ορθά γνωρίζοντας και κρίνοντας ότι μια τέτοια διάταξη δεν θα ευοδώσει, ακόμα και εάν διαταζόταν η εκποίηση, λόγω ανυπαρξίας αγοραστικού ενδιαφέροντος.

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης

Ιωάννα  Μελάκη

 

ΠΗΓΗ : http://dikografia.wordpress.com/2013/11/25/%CE%BC%CE%B7%CE%B4%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B7-%CE%AC%CE%B3%CE%B1%CE%BC%CE%B7/

 

 

8.   Ειρ. Κορίνθου 27/2014 

ΟΛΙΚΗ  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 235.000€  (ποσοστό  100% επί  του συνόλικου) (αποφ. 27/2014 Ειρ. Κορίνθου)

20.1.2014

Το  Δικαστήριο  όρισε (σε  επανακαθορισμό- επανεκτίμηση  της  κατάστασης  του οφειλέτη)  μηδενικές  καταβολές  σε  άνεργο με  παιδί ΑΜΕΑ  μέχρι το τέλος  της  4ετίας, καθώς έκρινε  ότι  στερείται παντελώς  εισοδημάτων προκειμένου να  ζήσειο ίδιος  και η οικογένειά  του,  διότι όπως  αναφέρει ρητά  «η υποχρέωση καταβολής  μηνιαίων δόσεων  δε μπρορεί να  οδηγήσει σε  εξαθλίωση  τον  οφειλέτη». Επομένως  θα επέλθει πλήρης  διαγραφή  του χρέους  του ύψους  235.000€.

http://elenakonomodi.gr/index.php/article/olikh-diagrafh-chreous-235.000-pososto-100-epi-tou-sunolikou-apof.-27-2014

 

 

9.   Ειρ. Σικυώνος   231/2013 

ΟΛΙΚΗ  ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ 55.000€  (ποσοστό  100% επί  του συνόλικου) (αποφ. 231/2013 Ειρ. Σικυώνος)

22.11.2013

Ολική  διαγραφή  χρέους  με  μηδενικές  καταβολές  σε  μακροχρόνια  άνεργη  μητέρα  ανήλικου  τέκνου.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι μέρος  των    οφειλών  που   υπήχθησαν  στη  ρύθμιση  προέκυπταν  από  εγγυήσεις  σε  επιχειρηματικά  δάνεια.

http://elenakonomodi.gr/index.php/article/olikh-diagrafh-chreous-55.000-pososto-100-epi-tou-sunolikou-apof.-231-2013

 

 

10.  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  16/2014 

 

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

          Συγκροτήθηκε νόμιμα από την Ειρηνοδίκη Άρτας Ελένη Κατσαούνου και τη Γραμματέα  Αικατερίνη Μπριασούλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του Ειρηνοδικείου Άρτας την 11η Δεκεμβρίου 2013, για να δικάσει την από 31.10.2011 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 21/1.11.2011 αίτηση ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων κατά τις διατάξεις του Νόμου 3869/2010, η οποία επαναφέρεται για συζήτηση με την από 27-3-2013 πράξη επαναπροσδιορισμού δικασίμου της Ειρηνοδίκου Άρτας, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 44/2013 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου.

Του Αιτούντος: ……………………………………….., κατοίκου ……………, ο οποίος παραστάθηκε στο δικαστήριο δια του πληρεξουσίου του Δικηγόρου, Κωνσταντίνου Τσουμάνη του Δ.Σ. Ιωαννίνων.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους και παρίστανται ως εξής:

            1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Αιόλου 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο, 2) Της ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, Σοφοκλέους 11 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο, και 3) Της Ανώνυμης τραπεζικής με την επωνυμία «ΑΤΕ ΒΑΝΚ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Της ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου, αρ. 21-23 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε στο δικαστήριο από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Για τη συζήτηση της αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας ορίστηκε η δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας.

Προκειμένου να συζητηθεί η υπόθεση εκφωνήθηκε νόμιμα στη σειρά της από το οικείο πινάκιο.

            Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης ο αιτών ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις έγγραφες προτάσεις του, τις οποίες και κατέθεσε.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα και παραδεκτά φέρεται για περαιτέρω συζήτηση και έκδοση οριστικής απόφασης η από 31-10-2011 και με αριθμό εκθ. καταθ. 21/1-11-2011 αίτηση του αιτούντος με την από 27-3-2013 πράξη της Ειρηνοδίκου του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτησή της η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 44/2013 εν μέρει μη οριστικής απόφασής του, η οποία εκδόθηκε μεταξύ του ιδίου και των ως άνω αναφερόμενων πιστωτών του, κατά τη  διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και με την οποία έγινε ρύθμιση των οφειλών του προς τις ανωτέρω πιστώτριες, με μηδενικές μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών και ορίστηκε νέα δικάσιμος για τη διερεύνηση περιπτώσεως επαναπροσδιορισμού των μηνιαίων δόσεων, ενώ εξαιρέθηκε οριστικά από την εκποίηση η κύρια κατοικία του. Το ορισμένο, παραδεκτό και νόμιμο της αίτησης κρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση και το Δικαστήριο πρέπει να προβεί στην επαναξιολόγηση της προσωπικής κατάστασης του οφειλέτη αιτούντος εκτιμώντας το σύνολο των αποδεικτικών μέσων, εις τρόπον ώστε να κρίνει εάν επιτρέπεται η οριστική ή μη ρύθμιση των οφειλών του (βλέπε σε Βενιέρη- Κατσά, εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, Β’ ‘Εκδοση, σελ. 394 επομ.). Η συζήτηση της υπόθεσης για την οποία καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη και προσκομίστηκε το σχετικό γραμμάτιο προκαταβολής του Δ.Σ. Άρτας (άρθρο 61 παρ. 4 Ν. 4194/2013)  θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες, καθόσον δεν απαιτείται κλήτευση των απολειπομένων καθών –πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της ως άνω απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, καθώς για τη νέα δικάσιμο οι διάδικοι ενημερώνονται με δική τους επιμέλεια (άρθρ. 754 παρ. 2 ΚΠολΔ –βλέπ. σε Αθ. Κρητικό, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις, Β’ έκδοση, σελ. 197-198).

2ο Φύλλο της υπ’ αριθμ. 16/2014  απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας

(Εκουσίας Δικαιοδοσίας)

Από τα νομίμως μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενα έγγραφα, τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής (ΚπολΔ 336 παρ. 1,4), καθώς και την  όλη συζήτηση της υπόθεσης αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Με την υπ’ αριθμ. 44/2013 εν μέρει μη οριστική απόφαση του παρόντος δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε μεταξύ του αιτούντος και των εν αυτή πιστωτών κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, προσδιορίστηκαν μηδενικές καταβολές για τις οφειλές του αιτούντος προς τις καθών πιστώτριές του, για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης, ήτοι μέχρι την 27-11-2013, εξαιρέθηκε οριστικά η εκποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, ενόψει της αποδεδειγμένης-πραγματικής αδυναμίας του να επιβιώσει λόγω έλλειψης εισοδήματος, ερμηνευομένου διασταλτικώς του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε τότε, ορίστηκε νέα δικάσιμος για επαναπροσδιορισμό μηνιαίων καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2 του ιδίου Νόμου η πρώτη από 1-12-2013 για τις υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας, η δε υπόθεση ορίστηκε να συζητηθεί χωρίς προηγούμενη κλήτευση των διαδίκων. Ήδη αποδεικνύεται περαιτέρω ότι δεν έχει επέλθει κάποια ουσιώδης μεταβολή στην οικονομική, περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης, που θα επέτρεπε στον τελευταίο την εξυπηρέτηση των δανείων του, έστω και με καταβολές μικρού ύψους, καθώς η σύνταξη αναπηρίας που του χορηγήθηκε μέχρι την 28-2-2015, οπότε θα επανεξεταστεί η περίπτωσή του, δεν ξεπερνά τα 452,47 ευρώ το μήνα (βλέπ. το με αριθμ. πρωτ. 1856375/9.12.2013 πιστοποιητικό του Προϊσταμένου Ο.Α.Ε.Ε.) Περαιτέρω η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση, αλλά ούτε και κάτι τέτοιο προβλέπεται για το άμεσο μέλλον, εις τρόπον ώστε να μπορέσει να βρει εργασία και να συμπληρώσει το εισόδημά του, ενώ η σύζυγός του συνεχίζει να παραμένει άνεργη λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσεως, που πλήττει και την απασχόληση. Τόσο ο αιτών όσο και η σύζυγός του δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία και η οικονομική ενίσχυση που τυχόν λαμβάνουν από φίλους και συγγενείς, ούσα περιστασιακή και αβέβαιη, δεν μπορεί να αποτιμηθεί και να συνεκτιμηθεί. Με βάση τα ανωτέρω αποδειχθέντα περιστατικά, εφόσον δεν επιδέχεται μεταβολών ή βελτίωσης η οικονομική κατάσταση του αιτούντος, ενόψει των γενικότερων οικονομικών συνθηκών, για τις οποίες ο ίδιος δεν ευθύνεται, εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010. Κατά συνέπεια, οι μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς τις καθών πιστώτριές του ορίζονται μηδενικές, δεκτού γενομένου του σχετικού αιτήματος, με οριστική απαλλαγή του χωρίς επαναξιολόγηση, αφού δεν πρόκειται να βελτιωθεί η οικονομική του κατάσταση, ενώ η υποχρέωση καταβολής μηνιαίων δόσεων θα οδηγούσε σε εξαθλίωση του οφειλέτη αιτούντος, γεγονός το οποίο θα παραβίαζε τη γενική αρχή του δικαίου κατά την οποία κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα (ΑΠ 288/2000 ΔΕΕ 2000, σελ. 743). Να σημειωθεί ότι η  έναρξη του χρόνου απαλλαγής του αιτούντος από τα χρέη του, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, αρχίζει από την έκδοση – δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 44/2013 εν μέρει μη οριστικής απόφασης του δικαστηρίου τούτου, ήτοι από την 27-3-2013, και λήγει τρία χρόνια μετά, ήτοι την 27-3-2016 (άρθρ. 8 παρ. 2 εδάφ. α’ και 5 Ν. 3869/2010, όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 4161/2013, που καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις-βλέπ. σε Βενιέρη-Κατσά, ενθ. ανωτ. σελ. 399). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται (άρθρο 8 παρ. 6 εδάφ. β’ Ν. 3869/2010), ενώ δεν θα ορισθεί παράβολο ερημοδικίας σε βάρος εκάστου των απολειπομένων καθών, διότι η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 Ν. 3869/2010)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

            Δικάζοντας ερήμην των καθών

Δέχεται την αίτηση.

Ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές για τις οφειλές του αιτούντος προς τις καθών πιστώτριές του για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση – δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 44/2013 εν μέρει μη οριστικής απόφασης του δικαστηρίου τούτου, ήτοι από την 27-3-2013 μέχρι την 27-3-2016, οπότε και απαλλάσσεται ο αιτών.

-Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Άρτας, την 28.2.2014, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ελένη Κατσαούνου                                                  Αικατερίνη Μπριασούλη

 

ΠΗΓΗ : https://www.facebook.com/groups/355679064545968/

 

 

 11.  Ειρ Λαυρίου 136/ 2013 

 Mηδενικές καταβολές σε περίπτωση άνεργων και πολιτών με προβλήματα υγείας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ JUDEX 1Περίληψη: Υπερχρεωμένα νοικοκυριά – Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων – Στοιχεία ορισμένου αίτησης – Κατάχρηση δικαιώματος – Χρόνιος άνεργος – Ανυπαρξία εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων – Μηδενικές μηνιαίες καταβολές -. Αίτηση άνεργου που έχει περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής των οφειλών της προς τέσσερις πιστώτριες τράπεζες. Κρίθηκε ότι ο αιτών είναι άγαμος χωρίς τέκνα και από το 2010 μη επιδοτούμενος άνεργος και δεν διαθέτει άλλο εισόδημα ούτε έχει ακίνητη περιουσία. Λόγω της δεινής οικονομικής του κατάστασης αναγκάζεται να διαμένει στο σπίτι των γονέων του και να συντηρείται εξ ολοκλήρου απ’ αυτούς. Διαθέτει ως μόνο περιουσιακό στοιχείο ένα αυτοκίνητο μάρκας Hyundai Elandra 1600 cc έτος 2003, το οποίο δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση. Αποδείχθηκε ότι ο αιτών για περισσότερο από δύο χρόνια έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και η αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Απόρριψη ενστάσεων αοριστίας και καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του αιτούντα. Δεκτή η αίτηση για ρύθμιση οφειλών προς τις πιστώτριες τράπεζες με τον ορισμό των μηδενικών μηνιαίων καταβολών για διάστημα ενός έτους από την δημοσίευση της απόφασης και τον επαναπροσδιορισμό των άνω μηνιαίων καταβολών σε νέα δικάσιμο.

Αριθμός 136/2013

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

(ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Λαυρίου Παναγιώτα Γραμματικάκη και το Γραμματέα Παντελή Πλατανησιώτη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 22 Μαρτίου 2013, για να δικάσει μεταξύ:

Του αιτούντος: Β.Α. του Α., κατοίκου Λαυρίου Αττικής, οδός ……….. αριθμ. .., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμητρας Αναστασά.

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.] και παρίστανται ως εξής: 1) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε,» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αρ. 86) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Άρχου, 2) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου αριθμ. 21-23) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία ούτε εκπροσωπήθηκε ούτε παραστάθηκε στο δικαστήριο, 3) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ. 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Χρήστου, και 4) Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε η επωνυμία της τράπεζας «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».

Ο αιτών με την από 10-4-2012 και με αριθ. κατάθεσης 96/23-4-2012 αίτησή του που απευθύνεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ζήτησε να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρονται σ’ αυτήν.

Για τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής ορίστηκε δικάσιμος η 7-12-2012 και μετά από αναβολή η δικάσιμος που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Ακολούθησε η συζήτηση όπως αναφέρεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την με αριθμό 6530/27-4-2012 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Σ.Γ., που προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, ακριβές αντίγραφο της αίτησής του, στην οποία εμπεριέχονται η κατάσταση η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. β” του ν.3869/2010 και προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του με την αναφερόμενη στο ίδιο άρθρο υπό στοιχείο γ” πρόσκληση, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο της 7-12-2012, οπότε η συζήτηση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην περιλαμβανόμενη στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση πιστώτριά της τράπεζα με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Επομένως, εφόσον αυτή δεν εκπροσωπήθηκε ούτε παραστάθηκε κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, και δεδομένου ότι κατά το άρθρο 226 παρ. 4 εδ.γ ΚΠολΔ, η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, πρέπει να δικασθεί ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή παραδεκτώς διορθώθηκε με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και με τις προτάσεις του, ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την πλήρη απαλλαγή του απ’ αυτά.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των αρθ. 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο κατά το άρθρο 2 ν.3869/2010 (βλ. την από 9-4-2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος Δήμητρας Αναστασά) β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του αρθ. 2 παρ. 1 ν.3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ’ αρθ. 13 παρ. 2. Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχόντων πιστωτών και επίδοση σ’ αυτούς των εγγράφων του αρθ. 5 παρ. 1 ν.3869/2010, β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του αρθ. 4 παρ. 2 και 4 ν.3869/2010, υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων, και γ) την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές (βλ. τις έγγραφες απαντήσεις τους). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ. 3, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον με βάση τα εκτιθέμενα σ’ αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής του αιτούντος στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη του δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Ο ισχυρισμός των πιστωτών ότι η αίτηση είναι αόριστη καθόσον ο αϊτών δεν προσδιορίζει τις βιοτικές του ανάγκες και το εκτιμώμενο κόστος αυτών ούτε αναφέρει τις συγκυρίες που τον οδήγησαν σε αδυναμία πληρωμής των χρεών του αλλά και τα οικονομικά του δεδομένα κατά την περίοδο χορήγησης των πιστώσεων, είναι αβάσιμος, καθότι η έλλειψη των παραπάνω στοιχείων δεν καθιστά απορριπτέα ως απαράδεκτη την κρινόμενη αίτηση λόγω αοριστίας, διότι σ” αυτή (αίτηση), πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη- φυσικό πρόσωπο, η αίτηση πρέπει να περιέχει και: α) κατάσταση της περιουσίας του αιτούντα και των εισοδημάτων της συζύγου του, β) κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, στοιχεία που περιέχονται σ” αυτή (Κρητικός, ρύθμιση ν.3869/2010 σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της εν λόγω αίτησης. Συνεπώς τα προαναφερόμενα στοιχεία από τις πιστώτριες θα αποτελέσουν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας. Περαιτέρω, η τρίτη και η τέταρτη των καθών προέβαλλαν την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος του αιτούντος, ισχυριζόμενες ότι ο αιτών δεν ζητά τη ρύθμιση των οφειλών του αλλά την απαλλαγή του από αυτές, προτείνοντας αδικαιολόγητη διαγραφή των οφειλών του, αίτημα το οποίο βλάπτει τα συμφέροντά τους. Η εν λόγω ένσταση είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα παραπάνω επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα, δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρα του αιτούντος που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου τούτου και τα έγγραφα, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αιτών είναι 42 ετών, άγαμος χωρίς τέκνα και από το 2010 είναι άνεργος και μη επιδοτούμενος, μη διαθέτων άλλη πηγή εισοδήματος. Λόγω της δεινής του οικονομικής κατάστασης αναγκάζεται να διαμένει στο σπίτι των γονέων του και να συντηρείται εξ ολοκλήρου από αυτούς. Δεν έχει στην κυριότητά του κανένα ακίνητο. Το μόνο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτει είναι ένα επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκας Hyundai Elandra, 1599 κ.εκ., με αριθμό κυκλοφορίας …-….., πρώτης κυκλοφορίας 2003, του οποίου η εμπορική αξία εκτιμάται σε 1.500,00 ευρώ. Ενόψει της εμπορικής του αυτής αξίας, του τύπου και της παλαιότητάς του δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτών της αιτούσας, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ), γι’ αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ’ αρθ. 9 παρ. 1 ν.3869/10 εκποίησή του.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη: Α) Από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, του έχει χορηγηθεί ένα καταναλωτικό δάνειο με αριθμό λογαριασμού …………….34, από το οποίο η οφειλή του ανερχόταν την 30-1-2012 στο ποσό των 7.954,33 ευρώ, Β) Από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ του έχουν χορηγηθεί 1) ένα προσωπικό δάνειο, με αριθμό λογαριασμού ……………94, από το οποίο η οφειλή του ανερχόταν στις 31-1-2012 στο ποσό των 29.357,45 ευρώ, και 2) ένα προσωπικό δάνειο, με αριθμό λογαριασμού ……..94, από το οποίο η οφειλή του ανερχόταν στις 31-1-2012 στο ποσό των 700,58 ευρώ. Επομένως, οι οφειλές του αιτούντος στην ανωτέρω πιστώτρια ανέρχονται στο ποσό των 30.058,03 ευρώ, Γ) Από την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, του έχουν χορηγηθεί: 1) μία πιστωτική κάρτα, με την με αριθμό ………….00 σύμβαση, από την οποία η οφειλή του ανερχόταν την 1-2-2012, στο ποσό των 7.044,33 ευρώ, 2) μία πιστωτική κάρτα, με την με αριθμό ………….00 σύμβαση, από την οποία η οφειλή του ανερχόταν την 1-2-2012, στο ποσό των 1.291,28 ευρώ, και 3) μία πιστωτική κάρτα, με την με αριθμό ………….00 σύμβαση, από την οποία η οφειλή του ανερχόταν την 1-2-2012, στο ποσό των 23,56 ευρώ. Επομένως, οι οφειλές του αιτούντος στην ανωτέρω πιστώτρια ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 8.359,17 ευρώ, Δ) Από την EUROBANK ERGASIAS, του έχουν χορηγηθεί: 1) ένα καταναλωτικό δάνειο, με την με αριθμό ………..01 σύμβαση, από την οποία η οφειλή του ανερχόταν στις 30-1-2012, στο ποσό των 11.415,26 ευρώ, 2) μία πιστωτική κάρτα, με την με αριθμό …………..10 σύμβαση, από την οποία η οφειλή του ανερχόταν στις 30-1-2012, στο ποσό των 0,01 ευρώ, 3) μία πιστωτική κάρτα, με την με αριθμό …………..13 σύμβαση, από την οποία η οφειλή του ανερχόταν στις 30-1-2012, στο ποσό των 3.519,04 ευρώ, 4) μία πιστωτική κάρτα, με την με αριθμό …………..84 σύμβαση, από την οποία η οφειλή του ανερχόταν στις 30-1-2012, στο ποσό των 0,01 ευρώ, και 5) μία πιστωτική κάρτα, με την με αριθμό …………..21 σύμβαση, από την οποία η οφειλή του ανερχόταν στις 30-1-2012, στο ποσό των 0,07 ευρώ. Επομένως, οι οφειλές του αιτούντος στην ανωτέρω πιστώτρια ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 14.934,39 ευρώ. Κατά συνέπεια, οι οφειλές του αιτούντος προς όλες τις καθών-πιστώτριες ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 61.306,90 ευρώ.

Περαιτέρω, από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά μέσα, αποδείχτηκε ότι ο αιτών, για περισσότερο από δύο (2) έτη, έχει περιέλθει σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Σύμφωνα με τα προλεχθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα χρόνια ανεργία και ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών του. Κατά συνέπεια, στην παρούσα φάση οι μηνιαίες καταβολές του αιτούντος προς όλες τις πιστώτριές του ορίζονται μηδενικές, κατ” εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 5 ν.3869/10, όσον αφορά δε στον επαναπροσδιορισμό τους, εφόσον το θέμα της απαλλαγής του αιτούντος από τα χρέη του δεν εκκαθαρίζεται οριστικά με τη παρούσα ρύθμιση και για το ενδεχόμενο μεταβολής των περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων του, ορίζεται νέα δικάσιμος η πρώτη στο παρόν Δικαστήριο και κατά την προκειμένη διαδικασία μετά τη παρέλευση έτους από τη δημοσίευση της παρούσας. Κατά συνέπεια των παραπάνω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να επαναπροσδιορισθούν οι μηνιαίες καταβολές του αιτούντος, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται, γιατί η απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρ. 14 του Ν.3869/2010). Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ” άρθρο 8 παρ. 6 του ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της δεύτερης των καθ” ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ορίζει μηδενικές μηνιαίες καταβολές προς όλες τις καθών πιστώτριες για διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας και για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών προσδιορίζει νέα δικάσιμο την πρώτη στο παρόν Δικαστήριο κατά την προκειμένη διαδικασία μετά την παρέλευση του έτους από τη δημοσίευση της παρούσας, στις 8 Μαΐου 2014.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στο Λαύριο στις 11 Απριλίου 2013.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 ΠΗΓΗ : http://curia.gr/eir-lavriou-136-2013-stoixeia-orismenou-aitisis-iperxreomenon-noikokirion-kai-midenikes-katavoles-se-periptosi-anergon-kai-politon-me-provlimata-igeias/

 

 

 

 

Advertisements