Γιατί Δεν γυρίζονται ταινίες στην Ελλαδα;


 

Aκολουθει δειγμα του τι ζητειται κατ ελαχιστον (!)

Έντυπα αιτήσεων για χορήγηση αδείας χρήσης εικόνων, κινηματογραφήσεως και φωτογραφήσεως μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
Τρίτη,29 Ιουλίου 2014
ΠΗΓΗ : http://www.yppo.gr/5/g5321.jsp?obj_id=35252

Αρμόδιες Υπηρεσίες:
Τμήμα μη Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, Αρχαιοπωλείων
Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Σχετικά έγγραφα:
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση – ψηφιακό δίσκο (Αρχείο doc)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονική έκδοση – ψηφιακό δίσκο (Αρχείο pdf)  
Request form for a permit to reproduce images of archaeological content in an electronic publication – digital disc (Αρχείο doc)  
Request form for a permit to reproduce images of archaeological content in an electronic publication – digital disc (Αρχείο pdf)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (Αρχείο doc)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο διαδίκτυο (Αρχείο pdf)  
Request form for a permission to use images of archaeological content on the internet (Αρχείο doc)  
Request form for a permission to use images of archaeological content on the internet (Αρχείο pdf)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης – βιντεοσκόπησης (Αρχείο doc)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης – βιντεοσκόπησης (Αρχείο pdf)  
Request form for a permit to film – video record in museums, at monuments and on archaeological sites (Αρχείο doc)  
Request form for a permit to film – video record in museums, at monuments and on archaeological sites (Αρχείο pdf)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης (Αρχείο doc)  
Έντυπο αιτήσεως για τη χορήγηση άδειας φωτογράφησης (Αρχείο pdf)  
Request form for a permit to photograph in museums, at monuments and on archaeological sites (Αρχείο doc)  
Request form for a permit to photograph in museums, at monuments and on archaeological sites (Αρχείο pdf)  

 

Advertisements