Θέσεις της ΟΜ Μηχανικών Αττικής Για Το Ασφαλιστικό


Θέσεις της ΟΜ Μηχανικών Αττικής  Για Το Ασφαλιστικό

1. Συσχέτιση των εισφορών με τα εισοδήματα.

Αυτή τη στιγμή το ύψος των εισφορών είναι άσχετο με τις απολαβές, αλλά σχετίζεται μονάχα με τα χρόνια στο επάγγελμα. Αυτό πρέπει να τελειώνει. Να προβλέπεται για όλους (πλην των ανέργων) καταβολή των χρημάτων για τον κλάδο υγείας με αναλογικό τρόπο, και από εκεί και πέρα, εφαρμογή ποσοστού ή συστήματος με κλίμακες επί των απολαβών (όπως συμβαίνει σήμερα για όσους έχουν σύμβαση εργασίας). Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το ποσοστό αυτό θα πρέπει λογικά να είναι μεγαλύτερο της κράτησης των μισθωτών, αλλά μικρότερο του αθροίσματος κράτησης και εργοδοτικής εισφοράς που ισχύει για τους μισθωτούς.

Για παράδειγμα, στο μισθωτό άνω της 5ετίας, ισχύει σήμερα ποσοστό 9.67% για την ασφάλιση +83.20Ε (το οποίο σε μισθωτό με μικτό μισθό 1300 ευρώ, περίπου 1000 καθαρά, αντιστοιχεί σε 6.3%). Οπότε αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές (όχι υγεία – πρόνοια) είναι 15.97% για το μισθωτό και 16.33% για τον εργοδότη. (Υγεία πρόνοια βαρύνουν 6.15% και 4.30% αντίστοιχα)

Με αντίστοιχο τρόπο θα πρέπει να υπολογίζονται και οι εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Θα μπορούσαμε να επεξεργαστούμε ένα προοδευτικό σύστημα με κλίμακες ή με καμπύλη ανοδικής τάσης.

Προφανώς τα ακριβή νούμερα θα πρέπει να προκύψουν και μέσα από αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες θα λάβουν υπόψη και τις υπόλοιπες πηγές εσόδων. Η υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής έχει ως προαπαιτούμενο την κατάργηση του νόμου που διαχώριζε τους ασφαλισμένους σε παλιούς (προ ’93) και νέους.

Ταυτόχρονα με μια τέτοια πρόταση αίρεται και η συζήτηση για το δίπολο περί διαχωρισμού της υγείας από την ασφάλιση. Αυτή η πρόταση καταργεί ταυτόχρονα στην πράξη και το διαχωρισμό σε παλιούς και νέους εργαζομένους.

(Υπήρξε και η πρόταση να δίνεται η δυνατότητα είτε παραμονής στο σημερινό σύστημα, είτε ένταξης σε ένα σύστημα όπου αντί να πληρώνονται εισφορές ανά εξάμηνο, να γίνεται καταλογισμός εισφορών ανά τρίμηνο, ταυτόχρονα με τη δήλωση ΦΠΑ. Το ποσό που θα καταλογίζεται να είναι κλιμακωτό και να μην ξεπερνάει τα επίπεδα του προηγούμενου συστήματος.)

2.Επανακαθορισμός των χρεών

Πέραν της αδυναμίας καταβολής εισφορών, η οποία θα αρθεί εφόσον οι εισφορές συσχετιστούν με τις απολαβές, υπάρχει και το τεράστιο πρόβλημα των ήδη οφειλομένων. Υπάρχει το αίτημα των συναδέλφων να μπορούν να πληρώνουν τις τρέχουσες εισφορές όταν έχουν τη δυνατότητα και να αποπληρώνουν αργότερα τα οφειλόμενα, και προφανώς όχι με τους ληστρικούς τόκους και ανατοκισμούς.

Θεωρούμε όμως ότι η Κυβέρνηση της Αριστεράς θα πρέπει να λύσει τη ρίζα του προβλήματος και να ακολουθήσει μια πολιτική αντίστοιχη με αυτή για την ελάφρυνση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Έτσι, και το δημόσιο θα μπορέσει να εισπράξει σημαντικό τμήμα των οφειλομένων, και οι συνάδελφοι να αρχίσουν να αποπληρώνουν όσα χρέη προκύψουν μετά τη ρύθμιση. Πέρα δηλαδή από την ελάφρυνση των συναδέλφων, θα προκύψουν και έσοδα για το ταμείο, τα οποία διαφορετικά μάλλον θα πρέπει να ξεγράψει. (Υπενθυμίζουμε, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά συνοψίζεται στα εξής:

» Ολική διαγραφή υποχρεώσεων δανειοληπτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας (7.178 ευρώ κατ’ατομο και 15.073 ευρώ για τετραμελή οικογένεια) Μερική διαγραφή υποχρεώσεων δανειοληπτών προς τις τράπεζες, με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, που θα αντιστοιχεί στο ποσοστό της μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος από την 1/1/2010 μέχρι σήμερα. Οι μειώσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται σε ετήσια βάση για να λαμβάνονται υπόψη οι ετήσιες μεταβολές εισοδήματος. Μείωση των μηνιαίων καταβολών ενός δανειολήπτη ή μιας οικογένειας προς όλες τις τράπεζες, έτσι ώστε να μην ξεπερνά το 30% του μηνιαίου διαθέσιμου εισοδήματος. Το υπόλοιπο ποσό άνω του 30% της ετήσιας υποχρέωσης του δανειολήπτη θα διαγράφεται οριστικά.)

Ακριβώς τα ίδια κριτήρια, θα πρέπει να εφαρμοστούν και για τους οφειλέτες στα ταμεία. Η παραπάνω πρόταση θα πρέπει σίγουρα να συνδυαστεί με την ολική διαγραφή του ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα των εισφορών για τον κλάδο υγείας, εφόσον εκείνη την περίοδο που οι εισφορές αυτές δεν καταβάλλονταν, ο ανασφάλιστος ήτανε ακάλυπτος από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η αντισυνταγματικότητα αυτής της κατάστασης προκύπτει και από τη γνωμοδότηση Μανιτάκη για τον ΟΑΕΕ.

3. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, ανεξαρτήτως οφειλών.

Θεωρούμε ότι μια κυβέρνησητης αριστεράς οφείλει να αντιμετωπίζει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως καθολικό δικαίωμα των κατοίκων της χώρας, οι οποίο θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτήν με τρόπο εξισωτικό και ισότιμο.

Αυτό μάλλον συνδυάζεται με την δηλωμένη θέση του ΣΥΡΙΖΑ να διαχωριστεί η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να χρηματοδοτείται από τον κεντρικό προϋπολογισμό.

4. Κατάργησητου ΚΕΑΟ

Το ΚΕΑΟ δεν ιδρύθηκε για να πληρώσουν οι μεγαλοοφειλέτες (οι οποίοι έχουν τρόπους να ξεφεύγουν (βλ. άρθρο 99), αλλά κυρίως για να κυνηγήσει τους αυτοαπασχολούμενους.

Συνεπώς προτείνουμε την κατάργηση του με παράλληλη ενίσχυση των τμημάτων των ταμείων που διεκδικούν ασφαλιστικές οφειλές (αυτή τη στιγμή το ΚΕΑΟ στελεχώνεται με προσωπικό του ΙΚΑ).

Οι ίδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ελέγχουν σε συντονισμό με την εφορία την πραγματική εισφοροδοτική ικανότητα των ελευθέρων επαγγελματιών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει, κατά την τακτική που ακολουθείται και σε άλλες χώρες, να αποτρέπεται η συσσώρευση οφειλών ειδικά από μεγαλοοφειλέτες, με τη συνδρομή της εφορίας. Σε επιχειρήσεις από ένα μέγεθος και άνω, δηλαδή, να διακόπτεται αυτομάτως η λειτουργία τους και για τις μικρότερες να γίνεται σύντομος έλεγχος για τα αίτια μη πληρωμής και αναλόγως να επιβάλλεται διακοπή ή ρύθμιση. Σε περίπτωση προσφυγής ενάντια σε αποφάσεις διακοπής λειτουργίας και ολικής ή μερικής δικαίωσης των προσφευγόντων από δικαστήρια, να ελέγχονται οι ελεγκτές.

5. Καμία κατάσχεση κατοικιών

ή μέσων παραγωγής για οφειλές αυτασφαλισμένων.Η οφειλή ενός πολίτη που αφορά την ίδιαασφάλιση, δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται ή εξισώνεται με οφειλές προς το δημόσιο. Ασφαλώς, λόγω του αναδιανεμητικούχαρακτήρα που θέλουμε
να έχειτο ασφαλιστικό σύστημα θα πρέπει να θεωρείται υποχρέωση ενός πολίτη με μεγαλύτερη από τον μέσο όρο εισφοροδοτική ικανότητα, να δίνει τις εισφορές του και αν δεν το κάνει, αυτές να διεκδικούνται από τα ταμεία με άλλα μέσα.

(Υπήρξε και η μειοψηφήσασα πρόταση ότι θα πρέπει να προστατεύεται μόνο η πρώτη κατοικία, και ότι από εκεί και πέρα οι κατασχέσεις θα μπορούσαν να αποτελούν μέσο διεκδίκησης οφειλών από όσους έχουν εισφοροδιαφεύγουν παρά τη δεδομένη οικονομική τους δυνατότητα)

6. Δικαιότεροι όροι διακανονισμών για τους ασφαλισμένους.

Μείωση του επιτοκίου των διακανονισμών, αλλά και των τόκων (από 8.76% που είναι σήμερα, ίσο με αυτό της εφορίας. Μια πρόταση θα ήταν να κατέβει στα επίπεδα δανεισμού των τραπεζών.) σε αντιστοιχία με τη μείωση των επιτοκίων για χρέη στην εφορία, και πάντως βιώσιμα ώστε να μπορούν να αποπληρωθούν. Επέκταση του αριθμού των δόσεων πριν την κατάπτωση του διακανονισμού, και αναπροσαρμογή του σε περίπτωση αδυναμίας του ασφαλισμένου να αντεπεξέλθει. Κατάργηση των προσαυξήσεων και ανατοκισμών. (Υπήρξε και η πρόταση για αποσύνδεση από την απαίτηση για την προσκόμιση κατάστασης περιουσιολογίου).

7.Ρήτρα στα διανεμόμενα κέρδη των μεγάλων κατασκευαστικών και μελετητικών εταιριών.

Στο κείμενο των θέσεων του κόμματος προτείνεται κοινωνική ρήτρα στα δημόσια έργα (σελ 11, σημείο 1). Ίσως μπορούμε να προτείνουμε κάτι αντίστοιχο και για τις ασφαλιστικές εισφορές, με την έννοια ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι σαφές ότι τα διανεμόμενα κέρδη μέσω των μετοχών των εταιριών πηγαίνουν σε μηχανικούς, και άρα αποτελούν τμήμα του εισοδήματός τους, πρέπει αυτά τα έσοδα να συνυπολογίζονται για να προκύπτει το ύψος των εισφορών, είτε αυτές προκύπτουν ποσοστιαία επί των εισοδημάτων, είτε με εφαρμογή εισοδηματικών κλιμάκων.

Υπήρξε και η πρόταση, ως μεταβατικό στάδιο(λόγω της εμφάνισης μηδενικών διανεμόμενων κερδών από τις μεγάλες επιχειρήσεις, έως ότου καταστεί δυνατός ο σαφής προσδιορισμός των πραγματικών κερδών)να υπάρξειεπαναφορά των κρατήσεων σε μελέτες και κατασκευές, οι οποίες καταργήθηκαν με τους μνημονιακούς νόμους. Ο τρόπος αυτός εμποδίζεται η μη καταβολή των συγκεκριμένων πόρων λόγω “μαγειρέματος” των κερδών των μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι αυτές που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο. Οι κρατήσεις αυτές απέφεραν αρκετές δεκάδες εκατομμύρια στο ΤΣΜΕΔΕ το χρόνο, ενώ δε μπορούσαν να αποφευχθούν, αφού ο έλεγχος του ποσού και της καταβολής γινόταν πριν την είσπραξη του λογαριασμού από την υπηρεσία που κατέβαλλε τα χρήματα του λογαριασμού. Σημειώνεται ότι και οι ενώσεις των μικρών / μεσαίων εργοληπτών και μελετητών έχουν ταχθεί υπέρ αυτού.

Σε κάθε περίπτωση, τα έσοδα από μια τέτοια παρέμβαση δε θα πρέπει να κατευθύνονται αποκλειστικά προς το ΤΣΜΕΔΕ, αλλά προς το ασφαλιστικό σύστημα συνολικά.

8.Διεκδίκηση των αποθεματικών της ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας Αττικής

Αυτό και πέραν της συνολικότερης στρατηγικής αποκατάστασης αποθεματικών (από το PSI) που αναφέρεται στη σελίδα 14 του κειμένου Θέσεων. Αυτή η τοποθέτηση θα πρέπει να συνδυαστεί με τη συνολικότερη πρότασή μας για την τράπεζα.

9.Άμεση λειτουργία του κλάδου ειδικώνπαροχών

Ο κλάδος αυτός υποτίθεται ότι ιδρύθηκε το2006 καιθα έπρεπε με βάση τα αποφασισμένα να: ασφαλισμένους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του. Η βοήθεια αυτή αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του ΚΕΠ και η αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων μηχανικών, αποτελεί βασική μέριμνά του. προσωρινής εργασιακής ανικανότητας για λόγους υγείας και δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΤΣΜΕΔΕ. κατηγορίες νοσημάτων) και όπου δεν προβλέπεται επαρκής κάλυψή τους από τον ΚΥΤ. ές μητρότητας και παιδικής προστασίας. συνταξιούχους. αναψυχής, καλλιτεχνικών κλπ.
»
10. Αναγνώριση της ανεργίας για τους αυτασφαλισμένους

Θα πρέπει να καταργηθούν οι προϋποθέσεις-κοροϊδία για το επίδομα ανεργίας που προσφάτως ανακοινώθηκαν, και θα πρέπει η ιδιότητα του ανέργου να διαπιστώνεται από την έλλειψη εισοδημάτων, και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και όχι από το κλείσιμο των βιβλίων, ούτε να αποτελεί προϋπόθεση η μη οφειλή προηγούμενων εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ.

Λόγω της δυσκολίας ορισμού της ανεργίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και για να υπάρχει η δυνατότητα παροχής προνοιακών επιδομάτων και άλλων βοηθημάτων σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη, προτείνεται η επέκταση του όρου της ανεργίας με τον όρο της υποαπασχόλησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει και όσους έχουν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα.

(Γενικώς, δε θα πρέπει να ξεχνάμε στις αναλύσεις μας και τη μη καταγεγραμμένη ανεργία που μαστίζει μια σειρά κλάδων)

11. Ασφαλιστική ενημερότητα

1η πρόταση: Η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να μη συσχετίζεται όπως τώρα με την μη οφειλή εισφορών, αλλά με την ένταξη σε ένα σύστημα διακανονισμού και αποπληρωμής οφειλομένων, μετά την εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, για όσους εμφανίζονται με σχέση αυτοαπασχόλησης. 2η πρόταση: Ασφαλιστική ενημερότητα για όλους τους μηχανικούς εκτός από αυτούς που είναι εργοδότες και οφείλουν εργοδοτικές εισφορές

ΠΗΓΗ : http://www.scribd.com/doc/245699731/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%A4%CE%B7%CF%82-%CE%9F%CE%9C-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%A4%CE%BF%CF%85-%CE%A3%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%96%CE%91-%CE%93%CE%B9%CE%B1-%CE%A4%CE%BF-%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9

Advertisements