ΕΤΑΑ : Χωρίς πρόβλεψη εκπροσώπου ασφαλισμένων ΤΑΝ. Εκπροσωπούνται ασφαλισμένοι ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, συνταξιούχοι και υπάλληλοι.


Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα Τακτικά καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α είναι:

A/A Τακτικό Μέλος Ιδιότητα Αναπληρωματικό Μέλος
1. Σελλιανάκης Αντώνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παπαδημητρόπουλος Ιωάννης
2. Γαμβρίλης Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Καρβούνης Νικόλαος
3. Βασιάδης Αναστάσιος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών Πίνης Σταμάτιος
4. Αδαμόπουλος Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ’

Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής Νομικών Κωστάκης Δημήτριος
5. Κατσίκης Αθανάσιος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών Σταθόπουλος Βασίλειος
6. Μιχαηλίδη-Κοκκαλιάρη Παναγιώτα

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Νομικών Πουλαντζά-Αγρέβη Μαρία
7. Βασιλείου Θεόδωρος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ‘Εργων Καρκαντζός Ξενοφώντας
8. Παπαθεοδώρου Αλέξανδρος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου Βανικιώτης Γεώργιος
9. Μαστρογιαννόπουλος Ιωάννης

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος του Εποπτεύοντος Υπουργείου Λιανουδάκης Γεώργιος
10. Χάλκος Γεώργιος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ειδικός Επιστήμονας Ευταξίας Ιωάννης
11. Χασάπης Ευστράτιος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων ΤΣΑΥ Χατζηανδρέου Παρασκευή-Νικολέτα
12. Λαζαρόπουλος Γεώργιος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Ασφαλισμένων ΤΣΜΕΔΕ Κασσελάς Ευάγγελος
13. Καραπάνος Χρήστος

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Συνταξιούχων Αδαμόπουλος Δημήτριος
14. Δεδούλη Άρτεμη

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

Προϊσταμένος Διεύθυνσης Γ.Γ.Κ.Α. Αμπατζόγλου-Βλαχάκη Αναστασία
15. Κωνσταντάρας Σπυρίδων

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Εκπρόσωπος Υπαλλήλων Ε.Τ.Α.Α. Λυμπεράς Χαράλαμπος

http://www.etaa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=99

© 2009 – 2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ε.Τ.Α.Α. – Όροι Χρήσης

Advertisements