ΠΕΔ – Συλλογή υπογραφών για να τεθούν επί τάπητος και τα πραγματικά προβλήματα των δικηγόρων


ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Π.Ε.Δ.)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων,

Με την παρούσα ζητούμε την άμεση εισήγηση και συζήτηση στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος των παρακάτω θεμάτων και τη λήψη σχετικών αποφάσεων, αφενός για τη συμπερίληψή τους στο πλαίσιο των διεκδικήσεων της τρέχουσας αποχής μας και αφετέρου για τις κατάλληλες δράσεις (δικαστικές και εξώδικες) που απαιτούνται για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίλυσή τους.

  1. ΦΠΑ (εξαίρεση των δικηγορικών υπηρεσιών από το ΦΠΑ ή μείωση του συντελεστή ΦΠΑ).
  2. Ασφαλιστικές εισφορές (εξορθολογισμός του ύψους τους – επανακαθορισμός τους βάσει εισοδηματικών κριτηρίων – κατάργηση της υποχρεωτικής ανόδου ασφαλιστικής κατηγορίας ανά τριετία για τους νέους ασφαλισμένους).
  3. Ασφαλιστικό (ιδίως, κατάργηση της διάκρισης σε παλαιούς και νέους ασφαλισμένους).
  4. Υπερφορολόγηση (επαναφορά αφορολόγητου, θέσπιση κατώτερου συντελεστή πλην των 26% και 33%, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος).
  5. Κόστος πρόσβασης στη δικαιοσύνη (παράβολα, γραμμάτια εισφορών, δικαστικό ένσημο, μεγαρόσημα και λοιπές δαπάνες που έχουν περιορίσει δραματικά τις αμοιβές μας και μας έχουν μετατρέψει σε άμισθους δημοσίους υπαλλήλους – εισπράκτορες).
  6. Οφειλές του ΕΟΠΥΥ (συμψηφισμός των οφειλόμενων του ΕΟΠΥΥ με ασφαλιστικές εισφορές ή οφειλές).
  7. Λογιστική κάλυψη (π.χ. σύσταση λογιστικής ομάδας σε κάθε Σύλλογο για την εξυπηρέτηση των μελών του).
  8. Μέρισμα (διανομή μερίσματος μόνο στους νέους -μετά το 1993- ασφαλισμένους – αναζήτηση νέων πηγών χρηματοδότησης, όπως π.χ. οι τόκοι από την τοποθέτηση των εισπραττόμενων ποσών της παρακράτησης φόρου εισοδήματος 15%).
  9. Ετήσια εισφορά προς τους Συλλόγους (κατάργησή της ή μείωσή της στα 20 ευρώ ετησίως).

Οι υπογράφοντες Δικηγόροι

(για να προσθέσετε και εσείς την υπογραφή σας κάντε κλικ εδώ)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Με την αποστολή των στοιχείων σας εξουσιοδοτείτε τον Σπυρίδωνα Αδάμ ή και κάθε υπεξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο να προβεί στις πράξεις εγχείρισης και πρωτοκόλλησης των εγγράφων.

Επίσης, δηλώνετε υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία σας είναι αληθινά και συναινείτε:

– στην αναφορά των στοιχείων σας (εκτός email) ως συνυπογράφοντες στην ως άνω αίτηση-αναφορά

– στη χρήση των δεδομένων προς το σκοπό της ταυτοποίησης καθώς και σε κάθε απολύτως απαραίτητη επικοινωνία σχετική με τον ως άνω σκοπό που θα γίνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Τα δεδομένα αυτά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ΚΑΝΕΝΑΝ ΣΚΟΠΟ πλην του ανωτέρω αναφερόμενου. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας

Σπυρίδων Αδάμ

(για να προσθέσετε και εσείς την υπογραφή σας κάντε κλικ εδώ)

http://panhelleniclawyersassociation.wordpress.com/2014/12/07/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%80%CE%B5%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7/

Advertisements