Δικαστηριο Ευρωπαικης Ενωσης (ΔΕΚ) : Αρχές κοινωνικής ασφάλισης/ Αναλογικές εισφορές – Ανακατανομή εισοδήματος – Καθολικές παροχές


ΔΕΚ : Θεμελιώδεις αρχες κοινωνικης ασφαλισης (νομολογία)

1. H αλληλεγγύη συνίσταται στο ότι το σύστημα αυτό χρηματοδοτείται από εισφορές ανάλογες προς τις απολαβές από την επαγγελματική δραστηριότητα.

2. Oι παροχές είναι οι ίδιες για όλους τους δικαιούχους.

3. Η αλληλεγγύη αυτή συνεπάγεται μια ανακατανομή του εισοδήματος μεταξύ των πλέον ευπόρων και αυτών οι οποίοι, θα στερούνταν της αναγκαίας ασφαλιστικής καλύψεως.»

————————————-

Ειδικά όσον αφορά την ασφάλιση ασθένειας και μητρότητας, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνδέει την αρχή της αλληλεγγύης με την αρχή της αναλογικότητας εισφορών και αποδοχών.

Έχει, έτσι, γίνει δεκτό ότι: «Όσον αφορά την αρχή της αλληλεγγύης, πρέπει να επισημανθεί ότι, όσον αφορά το σύστημα ασφαλίσεως υγείας και μητρότητας, η αλληλεγγύη συνίσταται στο γεγονός ότι το σύστημα αυτό χρηματοδοτείται από εισφορές ανάλογες προς τις απολαβές από την επαγγελματική δραστηριότητα … ενώ οι παροχές είναι οι ίδιες για όλους τους δικαιούχους. …

Η αλληλεγγύη αυτή συνεπάγεται μια ανακατανομή του εισοδήματος μεταξύ των πλέον ευπόρων και αυτών οι οποίοι, σε περίπτωση που δεν θα υφίστατο ένα τέτοιο σύστημα και ενόψει των μέσωντους και της καταστάσεως της υγείας τους, θα στερούνταν της αναγκαίας ασφαλιστικής καλύψεως»

(Απόφαση ΔΕΚ της 17.2.1993, C-159 και 160/91, Poucet και Pistre, Συλλ. 1993,1-664 επ., σκέψη 10).

Advertisements