ΕΔΔΑ: Πότε η φορολογία γίνεται δήμευση (αντίθεση στο πρόσθετο πρωτόκολλο)


Συμφωνα με το ΕΔΔΑ του Στρασβουργου και το Ανωτατο δικαστηριο του καντονιου της Γενευης, φορολογια που δεν σου επιτρεπει να ζησεις απο το εισοδημα σου, αν δεν πουλησεις την περιουσια σου, ισοδυναμει με δημευση της περιουσιας σου, αντιθετη με το προσθετο πρωτοκολο, καθοτι προκειται για απαλλοτριωση -expropriation και οχι φορολογηση -imposition.

En revanche, la Cour de Justice du canton de Genève a retenu qu’une imposition cumulée sur le revenu et sur la fortune s’élevant à 92,36 % du revenu imposable d’une contribuable représentait une violation de la garantie constitutionnelle de la propriété dans la mesure où dans le cas d’espèce, la contribuable ne disposait pas de suffisamment de revenus pour vivre sans entamer sa fortune.
Du point de vue de la Convention européenne des droits de l’homme, la situation est quelque peu différente dans la mesure où la garantie de la propriété est certes prévue dans un protocole additionnel à la Convention, mais ce même protocole réserve le droit des Etats d’imposer ses contribuables. Il a fallu attendre jusqu’en 2013 et la décision «KNM contre la Hongrie» pour voir les organes judiciaires de Strasbourg retenir qu’un impôt représentait une expropriation violant le protocole additionnel et non pas une imposition. Dans cette décision, les juges arrivent à la conclusion que l’impôt hongrois de 98 % sur les retraites versées à certains fonctionnaires prive ces derniers de leur droit de propriété sur ces retraites.

MΤΦΡ:

However, the Court of Justice of the Canton of Geneva has retained a cumulative tax on income and on capital amounting to 92.36% of the taxable income of a taxpayer was a violation of the constitutional guarantee of property since in this case, the taxpayer does not have sufficient income to live without cutting his fortune.

From the perspective of the European Convention on Human Rights, the situation is somewhat different insofar as the right to property is certainly included in a protocol to the Convention, but that same Protocol reserves the right of States to impose its taxpayers.

It was not until 2013 and the «KNM against Hungary ‘decision to see the judiciary Strasbourg retain a tax represented an expropriation violating the additional protocol and not an imposition.

In that decision, the judges conclude that the Hungarian tax of 98% on pensions paid to certain officials to deprive them of their ownership of these retreats.

Advertisements