Προτάσεις ΠΕΔ για το νέο ασφαλιστικό δικηγόρων (εισφορές βάσει εσόδων απο 1.1.2017)


Προτάσεις ΠΕΔ 2016  για το νέο ασφαλιστικό δικηγόρων (εισφορές βάσει εσόδων)
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ:
1. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ή ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Η πρόταση νόμου για το ασφαλιστικό προβλέπει ανώτατα και κατώτατα ποσά ασφαλιστικών εισφορών, συνδέοντάς τα με το βασικό μισθό εργαζομένου – ασφαλισμένου στο ΙΚΑ. Αυτό καταρχήν είναι σωστό, τη στιγμή που πηγαίνουμε σε ένα ενιαίο Ταμείο με ενιαίους κανόνες εισφορών και παροχών. Το λάθος έγκειται στο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου δεν καταβάλλονται από αυτόν στο σύνολό τους, αλλά μόνο εν μέρει (εργατικές). Οι υπόλοιπες καταβάλλονται από τον εργοδότη (εργοδοτικές). Εμείς καλούμαστε να πληρώνουμε και τις «εργατικές» και τις «εργοδοτικές».

Εδώ είναι το πρόβλημα. Για την αντιμετώπισή του, προτείνω τα ακόλουθα:
Προκειμένου να τηρηθεί η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ασφαλισμένων του νέου Ταμείου (εργαζομένων και ελευθέρων επαγγελματιών) θα πρέπει και εμείς (Δικηγόροι και γενικά ελεύθεροι επαγγελματίες) να επιβαρυνθούμε μόνο με τα ποσά των «εργατικών» εισφορών. Τα ποσά αυτά θα εισπράττονται μέσω των γραμματίων εισφορών και το υπόλοιπο θα καταβάλλεται σε χρήμα.

Απομένει να καλυφθεί το ποσό της «εργοδοτικής» εισφοράς. Αυτό θα πρέπει να καλυφθεί με τη μορφή ενός «τέλους» – «παραβόλου» στις δικηγορικές πράξεις. Προτείνω να καταργηθούν τα ποσά υπέρ του ΕΤΑΑ που υπάρχουν στα γραμμάτια σήμερα (και διατηρούνται με την πρόταση του νέου νόμου) και στη θέση τους να προβλεφθεί ένα σταθερό ποσοστό (15% – 20% – 25%, όσο τέλος πάντων απαιτείται για να καλυφθεί η «εργοδοτική» εισφορά).

Προσοχή, όμως, το ποσό αυτό δεν θα συγκεντρώνεται ατομικά για κάθε συνάδελφο, αλλά θα συγκεντρώνεται για όλους, ανεξαρτήτως του ποιος κόβει το γραμμάτιο και πόσα γραμμάτια κόβει ο καθένας. Το ποσό αυτό θα αποδίδεται κάθε μήνα συγκεντρωτικά από τους Συλλόγους και θα καλύπτει την «εργοδοτική» εισφορά, συνολικά για κάθε Σύλλογο και όχι ατομικά για κάθε Δικηγόρο (γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλοί συνάδεφλοι που δεν έχουν καθόλου παραστάσεις). Με τον τρόπο αυτό θα καλύτεται σε πανελλήνιο επίπεδο η «εργοδοτική» εισφορά και εμείς θα επιβαρυνόμαστε μόνο με την «εργατική» εισφορά, όπως και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (σήμερα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ). Σε περίπτωση που το ποσό αυτό της «εργοδοτικής» εισφοράς δεν είναι επαρκές, μπορεί να αυξηθεί και με άλλους πόρους, όπως, ποσοστό από ήδη υπάρχοντα παράβολα δίκης, ποσοστό από την ετήσια εισφορά μας στους Συλλόγους κ.ά.
2. ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Η πρόταση νόμου προβλέπει μόνο ένα κατώτατο όριο εισφορών, παίρνοντας ως βάση υπολογισμού το βασικό μισθό. Έτσι προκύπτει ένα ελάχιστο ποσό εισφοράς 2.422,52 ευρώ + 120 ευρώ για τον ΟΑΕΔ.
Προτείνεται η θέσπιση κλιμακωτού κατώτατου ορίου εισφορών, ως ακολούθως:

α) «ανεισφορολόγητο» για όσους έχουν ζημιά ή μηδενικό εισόδημα,

β) βάση υπολογισμού το μισό του βασικού μισθού για όσους έχουν εισόδημα έως 7.000 ευρώ (έχουν δηλαδή εισόδημα ίσο με αυτό ενός εργαζομένου του ιδιωτικού τομέα που αμοίβεται με το βασικό μισθό) = εισφορές 1.211,26 ευρώ,

γ) βάση υπολογισμού ο βασικός μισθός για όσους έχουν εισόδημα από 7.000 έως 14.000 ευρώ = εισφορές 2.422,52 ευρώ και δ) βάση υπολογισμού το διπλάσιο του βασικού μισθού για όσους έχουν εισόδημα από 14.000 έως 25.000 ευρώ = εισφορές 4.845,04 ευρώ.

Από κει και πάνω, οι εισφορές να καταβάλλονται ανάλογα με το εισόδημα, όπως είναι η σημερινή πρόταση νόμου.
3. ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Η πρόταση νόμου προβλέπει ένα ανώτατο όριο εισφορών, παίρνοντας ως βάση υπολογισμού το δεκαπλάσιο του βασικού μισθού. Αυτό αντιστοιχεί σε εισόδημα 70.320 ευρώ και προβλέπει την καταβολή εισφορών 24.225,20 ευρώ, ποσό που είναι εξωφρενικό.
Προτείνεται η θέσπιση κλιμακωτού ανώτατου ορίου εισφορών, ως ακολούθως: α) βάση υπολογισμού το 5άσιο του βασικού μισθού για όσους έχουν εισόδημα έως 50.000 ευρώ = εισφορές 12.112,60 ευρώ και β) βάση υπολογισμού το 10άσιο του βασικού μισθού για όσους έχουν εισόδημα άνω των 50.000 ευρώ = εισφορές 24.225,20 ευρώ
4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΑΘΑΡΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΚΤΟ ΜΙΣΘΟ
Η πρόταση νόμου προβλέπει κατώτατο και ανώτατο όριο εισφορών, παίρνοντας ως βάση υπολογισμού το βασικό μισθό. Δεν αναφέρει αν πρόκειται για το μικτό ή τον καθαρό μισθό. Εικάζουμε ότι πρόκειται για το μικτό μισθό. Πλην όμως, ο μικτός μισθός του εργαζομένου – ασφαλισμένου στο ΙΚΑ εμπεριέχει και τις ασφαλιστικές εισφορές του. Εφόσον θέλουμε να έχουμε το βασικό μισθό ως βάση υπολογισμού των κατώτατων και ανώτατων δικών μας εισφορών, τότε ορθότερο είναι να ληφθεί ως βάση υπολογισμού ο καθαρός μισθός, που δεν περιλαμβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου, δηλαδή τα 489 ευρώ. Έτσι η κατώτατη δική μας εισφορά θα διαμορφωθεί σε 2.021, 52 ευρώ και η ανώτατη σε 20.215,26 (με βάση πάντα την πρόταση νόμου).
Συνοψίζοντας, με την πρώτη πρόταση, προτείνεται ένας εναλλακτικός τρόπος συγκέντρωσης πόρων για τις ασφαλιστικές εισφορές, ο οποίος κινείται σε συλλογική λογική (όπως με το μέρισμα) και όχι σε ατομική λογική. Δεν φαντάζομαι ότι θα υιοθετηθεί από τους Συλλόγους, αλλά εγώ πάντως το προτείνω. Εφόσον υιοθετηθεί, τότε οι προτάσεις 2, 3 και 4 πιθανόν να είναι και άχρηστες, καθώς οι εισφορές που θα μας επιβαρύνουν ατομικά θα είναι λιγότερες από το μισό αυτών που προβλέπονται τώρα.
Εφόσον η πρώτη πρόταση δεν υιοθετηθεί, οι άλλες τρεις προτάσεις στοχεύουν σε μία δικαιότερη και ορθολογικότερη κατανομή των ασφαλιστικών εισφορών και φαντάζομαι δεν αφήνουν κανέναν παραπονεμένο, πλην εκείνων που βγάζουν περισσότερα από 50.000 ευρώ, αλλά αυτοί επιβαρύνονται ήδη υπέρμετρα και με την πρόταση νόμου ως έχει σήμερα.

https://www.facebook.com/groups/panhellaw/

Advertisements