Με αγωγή κατά του ενοικιαστή η απαλλαγή φόρου για ανείσπρακτα ενοίκια


Με αγωγή κατά του ενοικιαστή η απαλλαγή φόρου για ανείσπρακτα ενοίκια

Με μια απλή άσκηση αγωγής κατά του ενοικιαστή που δεν καταβάλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια μπορεί πλέον να απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου από την υποχρέωση πληρωμής φόρου εισοδήματος για τα ανείσπρακτα μισθώματα.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 11 του ν. 4346/2015 που δημοσιεύτηκε στις 20.11.2015 στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίστηκε ότι τα ενοίκια που παραμένουν ανείσπρακτα από την 1η-1-2015 δεν θα συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του εκμισθωτή, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Τα ανείσπρακτα μισθώματα θα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και θα φορολογούνται στο οικονομικό έτος που θα εισπραχθούν.
Από τα παραπάνω, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων (Π.ΟΜ.ΙΔ.Α.) κ. Στράτο Παραδιά, προκύπτει ότι η νέα ρύθμιση για την απαλλαγή των ιδιοκτητών ακινήτων από τη φορολόγηση για τα ανείσπρακτα ενοίκια δεν προϋποθέτει εξώσεις, ούτε καν διεξαγωγή δίκης, αφού αρκείται σε απλή άσκηση αγωγής, έστω και την τελευταία στιγμή προ της κατάθεσης της φορολογικής δήλωσης.

http://www.money-money.gr/news/me-agogi-kata-tou-enikiasti-i-apallagi-forou-gia-anisprakta-enikia/989

Advertisements