Η διασύνδεση της ποινής με το εισόδημα δεν είναι άγνωστη στο δικαιικο μας σύστημα.


Η διασύνδεση της ποινής με το εισόδημα δεν είναι άγνωστη στο δικαιικο μας σύστημα.

Η ιδέα της διασύνδεσης των ποινών του Κ.Ο.Κ. με το εισόδημα, υπό την αίρεση της θέσπισης κατωτάτου ορίου ειναι αρκετα ενδιαφερουσα και δικαιη. 

Έτσι οι διοικητικές ποινές για τις τροχαίες παραβάσεις θα έχουν πραγματικά αποτρεπτικό χαρακτήρα.


Το α.82 του Π.Κ. για τη μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές:»


…Το ποσό της μετατροπής καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση, αφού ληφθεί υπόψη η προσωπική και οικονομική κατάσταση του δράστη, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά έσοδα που έχει από την εργασία του κατά μέσο όρο κάθε ημέρα, άλλα εισοδήματα και η περιουσία του, καθώς και οι οικογενειακές του υποχρεώσεις.»


Δεν είναι άγνωστη στο δικαιϊκό μας σύστημα η διασύνδεση της ποινής με το εισόδημα.

Advertisements