Αίτηση Ακύρωσης κατά της επιβολής ορίου συναλλαγών με μετρητά (2011)


Αίτηση Ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της επιβολής ορίου συναλλαγών με μετρητά (πλήρες κείμενο)

Δημοσιεύουμε για πρώτη φορά το πλήρες κείμενο της αιτήσεως ακύρωσης που καταθέσαμε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία τίθεται όριο στις συναλλαγές με μετρητά μεταξύ ιδιωτών και επιτηδευματιών.
Η υπόθεση εισήχθη απευθείας στην Ολομέλεια του ΣτΕ και ορίσθηκε δικάσιμος για τη συζήτησή της στις 4/11/2011.
Στο εν λόγω δικόγραφο παρατίθεται η βασική επιχειρηματολογία ενώ θα κατατεθούν και πρόσθετοι λόγοι ακύρωσης.
Κάθε νομική άποψη είναι ευπρόσδεκτη προκειμένου να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο η επιχειρηματολογία μας.
Advertisements