Διευκρινίσεις για τις συντάξεις όσων συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα


Υπ. Εργασίας: Από το 2025 ο «κόφτης» σε όσους συνταξιούχους αγρότες εργάζονται

Με διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, απαντά στα ερωτήματα χιλιάδων αγροτών που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν φέτος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, οι αγρότες που θα συνταξιοδοτηθούν από φέτος μέχρι και το 2024 θα μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν χωρίς να δεχτούν τον «κόφτη» του 60% που θεσμοθετεί ο νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις όσων εργάζονται.

Ο «κόφτης» θα ισχύσει, σύμφωνα με τις νέες διευκρινίσεις,  για όσους βγουν από 1/1/2025 και μετά. Μέχρι τότε θα ισχύσει το παλιό καθεστώς, δηλαδή οι συνταξιούχοι αγρότες μπορούν να καλλιεργούν χωρίς να χάνουν τμήμα της σύνταξής τους.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου του υπουργείου:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.2676/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3863/2010, οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος Φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν εργασία υπόκεινται σε περιορισμό ή αναστολή των συντάξεών τους. Από τη παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου ρητά ορίζεται ότι οι προαναφερόμενοι περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4387/2016, στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων, ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α, οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α, οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα.

3. Με το άρθρο 99 του ν. 4387/2016, για τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ, όπως αυτές διαμορφώνονται από την ημερομηνία εφαρμογής του ν.4387/2016, προβλέπεται μεταβατικό καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης και σταδιακή εφαρμογή των ρυθμίσεων των άρθρων 7,8,27 και 28 του ν. 4387/2016 για τη χορήγηση εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Ειδικότερα, για αιτήσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ που υποβάλλονται εντός του 2017, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους ποσών: α) κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι του ισχύ του ν. 4387/2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 40 και β) κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Τα ανωτέρω ποσοστά μεταβάλλονται (αυξομειώνονται) τα επόμενα χρόνια, ώστε καταληκτικά από 1-1-2031 και εφεξής να χορηγείται μόνο εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν. 4387/2016.

4. Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, στις περιπτώσεις συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο Ε.Φ.Κ.Α., βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και δεδομένης της ως άνω μεταβατικής προσαρμογής του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ στο νέο καθεστώς συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, για την απασχόληση συνταξιούχων έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται από 1-1-2025, καθώς από το έτος αυτό και μετά η συμμετοχή εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης στο συνολικό ποσό της σύνταξης προσεγγίζει και εν συνεχεία υπερβαίνει το 60%, το ποσοστό δηλαδή περικοπής της σύνταξης που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4387/2016.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, για όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης από 1-1-2017 έως και 31-12-2024 ως προς την απασχόληση συνταξιούχων θα ισχύουν οι προγενέστερες του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 διατάξεις.

Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους συνταξιοδοτούνται από την ισχύ του ν. 4387/2016 και μέχρι 31-12-2016, δεδομένου ότι ο υπολογισμός της σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές γίνεται με βάση το προϊσχύον του προαναφερόμενου νόμου καθεστώς.

http://www.kathimerini.gr/905991/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/yp-ergasias-apo-to-2025-o-kofths-se-osoys-synta3ioyxoys-agrotes-ergazontai

Διευκρινίσεις Βράντζα για το τι ισχύει με τις συντάξεις όσων συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα

Διευκρινίσεις Βράντζα για το τι ισχύει με τις συντάξεις όσων συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα

Με αφορμή πρόσφατα, και δυστυχώς ανακριβή, δημοσιεύματα σχετικά με το νέο καθεστώς συνταξιοδότησης των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών (πρώην ΟΓΑ) και των ασφαλισμένων σε αλλά ταμεία που συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα, ισχύουν τα εξής, σύμφωνα με δελτίο τύπου της βουλεύτριας ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτας Βράντζα:

Οι συνταξιούχοι έως και την 12/05/2016 ανεξάρτητα σε ποιο ταμείο ήταν ασφαλισμένοι, μπορούν να συνεχίσουν την αγροτική τους δραστηριότητα χωρίς να υπάρξει καμία περικοπή ούτε στις συντάξεις, αλλά ούτε και στις επιδοτήσεις που μπορεί να εισπράττουν (Νόμος 4387/2016).

Όσον αφορά αυτούς που θα βγουν σε σύνταξη μετά την 13/05/16, για τους ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ (δηλαδή στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες) με πρόσφατη Εγκύκλιο από το αρμόδιο Υπουργείο, ορίζεται ότι θα μπορούν να συνεχίσουν την αγροτική τους δραστηριότητα χωρίς καμία περικοπή των συντάξεων μέχρι το 2025. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων που θα συνταξιοδοτηθούν από 13/05/16 θα ισχύουν οι περικοπές όπως ορίζονται στον νέο ασφαλιστικό νόμο.

Όσον αφορά την ασφαλιστική εισφορά, έχει θεσπιστεί μεταβατική περίοδος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες μέχρι το 2022. Δηλαδή οι συντελεστές με βάση το εισόδημα θα είναι 14% (από 1.1.2017 έως 31.12.2017), 16% (από 1.1.2018  έως 31.12.2018), 18% (από 1.1.2019 έως 31.12.2019), 19% (από 1.1.2020 έως 31.12.2020), 19,5% (από 1.1.2021 έως 31.12.2021) και 20% (από 1.1.2022 και μετά).

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με χθεσινή δήλωση (11/5/17) του Υπ. Οικονομικών, από 1/7/2017 ο συντελεστής ΦΠΑ για τα αγροτικά εφόδια μετατίθεται από το 24 στο 13%. Πρόκειται για μέτρο που θα τονώσει σημαντικά τη ρευστότητα των αγροτών.

Έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ολόκληρη η κοινωνία και ειδικά ο κλάδος των αγροτών, γίνονται σοβαρές και στοχευμένες προσπάθειες αφενός να διευκολυνθεί η παραγωγική διαδικασία και αφετέρου να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι, ήδη χαμηλές, αγροτικές συντάξεις.

Όλα τα υπόλοιπα, λέγονται και γράφονται, είτε λόγω παρανόησης και παραπληροφόρησης, είτε από κακή πρόθεση και πολιτική σπέκουλα στις πλάτες των αγροτών.

http://www.agro24.gr/agrotika/symvoyles/asfalisi/dieykriniseis-vrantza-gia-ti-ishyei-me-tis-syntaxeis-oson-synehizoyn-na

Advertisements