Υπολογίστε το κούρεμα με τον εξωδικαστικό – Ηλεκτρονικός οδηγός


Υπολογίστε το κούρεμα με τον εξωδικαστικό – Ηλεκτρονικός οδηγός

Yπολογίστε πόσο μπορείτε να κουρέψετε τις οφειλές σας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με τον ηλεκτρονικό οδηγό του money-money.gr στο κάτω μέρος της σελίδας.

Όλες τις οφειλές με μια δόση ρυθμίζει η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, η οποία δίνει στους πιστωτές μεγάλη ευελιξία για τις λύσεις που μπορούν να δεχθούν.

Μπορεί να γίνει κούρεμα οφειλής και διευθέτηση σε βάθος χρόνου ή και τα δύο μαζί, και ο μόνος περιορισμός που υπάρχει είναι για τις οφειλές προς το Δημόσιο, που μπορούν να κουρευτούν (εκτός από τις βασικές οφειλές παρακρατούμενων φόρων και ΦΠΑ) αλλά δεν μπορούν να εξοφληθούν σε περισσότερες από 120 δόσεις.

Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν να διευθετηθούν οι οφειλές ενός αυτοαπασχολούμενου.

Υπολογίστε το κούρεμα για τα δικά σας δεδομένα κάνοντας κλικ εδώ

 

Η βασική λογική του εξωδικαστικού, ακολουθεί τα εξής  βήματα:

 

  1. Θα υπολογίζεται η δυνατότητα αποπληρωμής ανάλογα με  τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων (EBITDA) για τα επόμενα τρία χρόνια, με βάση τη μελέτη βιωσιμότητας ή την πρόβλεψη της εταιρείας.

  2. Το σύνολο των κερδών θα είναι διαθέσιμο για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών (αυτές που δημιουργήθηκαν μέχρι 31-12-2016), αφού πρώτα αφαιρεθούν από τα κέρδη οι δαπάνες για πληρωμή νέων οφειλών (φόροι κ.λπ.) και υπολογιστούν οι ανάγκες σε ρευστότητα της επιχείρησης.

  3. Στις περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων, πριν υπολογιστεί το διαθέσιμο ποσό για αποπληρωμή των παλαιών οφειλών, θα αφαιρούνται οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

  4. Εάν η δυνατότητα αποπληρωμής που προκύπτει από τα κέρδη ή το εισόδημα δεν αρκεί για να εξοφληθούν οι οφειλές, τότε θα αξιοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία για να μειώνεται το ύψος της οφειλής.

  5. Εάν οι δόσεις αποπληρωμής και πάλι δεν επαρκούν για την εξόφληση των οφειλών, τότε αυτές θα διαγράφονται αναλόγως.

 

Υπολογίστε το κούρεμα για τη δική σας περίπτωση κάνοντας κλικ εδώ

http://www.money-money.gr/tool/ipologiste-to-kourema-ofilon-me-ton-exodikastiko/145

Advertisements