Παπακασόλας Κωνσταντής – Ιερέας οπλαρχηγός του 1821


 

Παπακασόλας Κωνσταντής

Εκατόνταρχος

***

Γέννημα θρέμμα οπλαρχηγός καταγόμενος από το Μοναστηράκι Βονιτσης, όπου με ικανό αριθμό στρατιωτών υπο την οδηγιαν του παρευρέθηκε στις μάχες της Βόνιτσας (29 Μαΐου 1821), στο Κατακωλον Βόνιτσας (9 Σεπτεμβρίου 1821),στο Μοναστηράκι (Ιούλιος 1821), στο Πέτα (4 Ιουλίου 1822), στον Αετό Ξηρομερου (9 Αυγούστου 1822), στο Λουτράκι ( 22 Αυγούστου 1822), στον Περσεβο (23 Αυγούστου 1822), στο Μεσολόγγι (Χριστούγεννα 1822), στη Β’ Πολιορκία του Μεσολογγίου 10 Απριλίου 1826), στη μάχη στα Πέντε Όρνεα υπό το στρατηγό Γεώργιο Τσόγκα καθώς και στη Δόμβραινα (12 Νοέμβριου 1826), Αράχοβα (24 Νοεμβρίου 1826) υπό τους Γιαννάκη Σουλτανη, Γαρδικιώτη Γρίβα, καθώς και υπό τον Χριστόδουλο Χατζηπετρο στο Σώμα του Αρχιστράτηγου Γεωργίου Καραϊσκάκη

Το 1832 προήχθη απ’ τον Ιω. Κωλέττη σε Εκατόνταρχο με το υπ’ αριθ. 2606 της 11ης Μαρτίου 1832 δίπλωμα, το οποίο ανέφερε τα εξής:

«Αριθ. 2606

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς Τον Κυριον Κωνσταντήν Κασόλαν

Δια τας προς την Πατρίδα  Εκδουλεύσεις σου και δια την προς τους Νόμους  της Πατρίδος Ευπείθειάν σου, η Διοικητική Επιτροπή σε προβιβάζει εις τον βαθμόν Εκατόνταρχου.

Εύχεται και ελπίζει να φανής άξιος της τιμής ταύτης διά να σε προβιβάση και   εις ανώτερον.

Περαχώρα τη 11 Μαρτίου 1832

Η Διοικητική Επιτροπή

     Ιω. Κωλέττης

 Εν ελλείψη του επί των στρατιωτικών

Ο Γραμματεύς της Επικρατείας Δ. Χρηστιδης»

Αργότερα υπηρέτησε ως ανθυπολοχαγός στο Σώμα της Βασιλικής Οροφυλακης της Ακαρνανίας έως το θάνατο του.

Β ΠIΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ

«Πιστοποιητικόν αρ. 10947

Οι υποφαινόμενοι πιστοποιούμεν ότι ο κύριος Κωνσταντής Παπακασόλας απ ‘ αρχής του Ιερού αγώνος εχρημάτισεν Αξιωματικός έχων υπό την οδηγιαν του αρκετούς στρατιώτας παρευρεθείς εις όλας τας Μάχας: της Βονίτζης, Πέτα, Κατακωλον, Αγιον  Ηλίαν, Λεπενού, εις την Πολιορκίαν του Μεσολογγίου επί Ιμπραήμ Πασά, εις την Μάχην Πέντε Όρνια, Ντόμπρενα, Αράχοβας, καθώς και εις όλας τας λοιπάς μάχας εις Αττικήν υπό την οδηγίαν του στρατηγού Τζόγκα, Σουλτάνη, Πανουργία, Καραϊσκάκη και Χρήστου Χατζηπέτρου.

Εις πίστοσιν δίδομεν το παρόν εις αυτόν δια να λάβη από την Β. Κυβέρνησιν τον ανήκοντα βαθμόν του.

Εν Βονίτζη την 20 Ιουλίου 1844

 Κ Μπότσαρης       

Ανδρέας Ισκος

Ιωάννης Στράτου

Π. Γαλάνης

Γιάννης Κώστας                        Ο δήμαρχος Ανακτοριων Λούσιας Μοναστηριώτης»

 

Η επιτροπή στρατιωτικών εκδουλεύσεων του 1865 τον κατέταξε συμφωνά με την υπ αρ. 36 απόφαση της 394ης   συνεδριάσεως της στους υπαξιωματικούς Α τάξεως (λοχίας) με αριθμό νέου μητρώου 5640.

Παρότι ήταν εκατόνταρχος άλλα και ανθυπολοχαγός προφυλακής η (1835-1845) η επιτροπή τον κατέταξε στους υπαξιωματικούς, ενώ θα έπρεπε να τον είχε χαρακτηρίσει τουλάχιστον αξιωματικό 6ης η 7ης τάξεως.

Χ.Ε.Ο.Ε.Β.: κουτί 167,φακ.92

(Νίκου Θεοδ. Μήτση «Δήμος Ανακτορίων : Λησμονημένοι Μαχητές του 1821»)